1
00:00:02,160 --> 00:00:04,075
Profesor Trotter?

2
00:00:04,695 --> 00:00:06,509
- Zdravím?
- Jsem z Institutu ...

3
00:00:07,682 --> 00:00:10,133
Nedostal jste náš list?

4
00:00:12,337 --> 00:00:14,844
- Dostal jste náš list.
- Dostal, ano.

5
00:00:16,243 --> 00:00:19,823
Já prostě nemohu odejít z univerzity
tak narychlo.

6
00:00:19,824 --> 00:00:21,755
Rozumím, že je to narychlo,

7
00:00:21,756 --> 00:00:23,820
ale přednášející onemocněl a jako
první jste nás napadl vy.

8
00:00:23,821 --> 00:00:26,497
No, jsem poctěn, ale na prvním místě
jsou moje závazky vůči univerzitě.

9
00:00:26,498 --> 00:00:29,775
Žádám vás o to jménem vědy.
Přijďte k nám na přednášku. Týden.

10
00:00:29,925 --> 00:00:31,996
5 dnů. Pokud je honorář nedostatečný ...

11
00:00:31,997 --> 00:00:33,943
Ne. Honorář je štědrý.

12
00:00:34,055 --> 00:00:37,275
Prosím, prosím, tak nám tedy
vyhovte. 5 dnů.

13
00:00:37,490 --> 00:00:39,828
Lidé onemocní na 5 dnů.

14
00:00:39,879 --> 00:00:42,991
Lidé někam odejdou
na 5 dnů kvůli ...

15
00:00:43,131 --> 00:00:45,310
kvůli romantickým důvodům.

16
00:00:45,311 --> 00:00:47,376
Vaše pozvání je lichotivé, ale ...

17
00:00:47,377 --> 00:00:48,972
Letí to dnes odpoledne.

18
00:00:48,973 --> 00:00:51,742
Cestou bychom se mohli zastavit
ve vašem bytě na Sutter Street.

19
00:00:53,482 --> 00:00:56,008
Mohli bychom se zastavit ve vašem
byte pro váš pas.

20
00:00:56,831 --> 00:00:58,775
Jak víte, kde je můj byt?

21
00:01:07,848 --> 00:01:09,962
Džungle na jihu Kolumbie

22
00:01:18,566 --> 00:01:20,435
Můžete ho probudit?

23
00:01:20,436 --> 00:01:22,862
........