{136}{196}www.titulky.com
{216}{284}- Neoprávněná aktivace zvenčí.|- Pohyb! Pohyb!
{622}{680}Mám signál z vysílače,|je to zvláštní kód dvě.
{684}{732}Otevřít iris.
{1139}{1195}Prosím ... pomozte.
{1370}{1476}Krvácí dovnitř. Budeme operovat.|Operační sál jedna!
{1480}{1528}Rychle, dělejte!
{1616}{1712}Tek matte, Bra'tac.|Potřebuješ ošetření?
{1716}{1781}- Ta krev není má.|- Co se stalo?
{1786}{1856}Chulak byl napaden.
{1892}{1940}Byl to Apophis.
{3682}{3735}Zatracený parchant!
{3739}{3797}Musel ze Sokarovy lodi uniknout|ještě před výbuchem.
{3801}{3856}Někdo by ho už měl naučit umírat.
{3860}{3938}Ovládl Sokarovu armádu.|To je mocná síla.
{3951}{4043}- Vrátím se s tebou.|- Už je po boji, Teal'cu.
{4047}{4120}Útok byl náhlý.|Nemohl jsem dělat nic ...
{4124}{4207}..než se pokusit zachránit Moaca,|svého nového žáka.
{4211}{4269}Ale útok na Chulak nedává smysl.
{4273}{4363}Všichni Jaffové přece nechtěli|Goa'uldům vzdorovat?
{4367}{4424}- Ne.|- Je ovšem mnohem jednodušší vyhladit všechny ...
{4428}{4477}..než mezi nimi hledat zrádce.
{4550}{4604}Hammond.
{4619}{4667}Rozumím.
{4683}{4753}Bra'tacu, měl byste jít|hned na operační sál.
{5113}{5181}Dělali jsme co jsme mohli.
{5737}{5793}Zklamal jsem tě.
{5797}{5884}Ne. To já jsem zklamal tebe.
{5958}{6024}Jsi nejstatečnější Jaffa,|jakého jsem kdy cvičil.
{6080}{6130}Mám strach.
{6134}{6177}Kla mel kalak.
{6434}{6528}- Jeho tělo je třeba spálit.|- Osobně na to dohlédnu.
{6532}{6580}Jsem už stařec, Teal'cu.
{6593}{6691}Ale jednoho dne bych chtěl rozprášit|Moacův popel na Apophisův hrob.
{6743}{6826}Jen nevím, jestli mám|ještě sílu bojovat dál.
{6830}{6892}Mnoho jich zemřelo, příteli.
{6918}{6970}Ale jejich smrt nesmí být marná.
{6999}{7056}Musí se to oznámit všem Jaffům.
{7076}{7124}Ano.
{7128}{7261}Ale rozhlásit to, je úkol pro někoho|mladšího a silnějšího než já.
{7265}{7336}Jsi nejsilnější Jaffa,|jakého jsem kdy poznal.
{7430}{7482}Je mi už 135 let, ...
{7486}{7581}..ale neviděl jsem, že by se nějaký Goa'uld|takto vrhl na ty, co nosí jeho rod.
{7585}{7666}Zmasakroval spousty těch,|kteří ho celý život uctívali.
{7670}{7760}Možná to udělal proto, aby vládcům|soustavy ukázal, jak je mocný.
{7764}{7869}Dobře víš, že Apophis má zbraně,|které se dají použít z vesmíru.
{7884}{7949}Musel mít nějaký jiný důvod.
{7953}{8008}Jeho armády se Chulakem|valily jako by ...
{8032}{8100}Tam něco hledaly.
{8137}{8185}Harsesise.
{8232}{8368}Apophis počal dítě s Sha're,|hostitelkou své Amaunet.
{8391}{8469}- Chtěl si sám stvořit hostitele.|- To se nesmí.
{8473}{8569}Protože bude mít veškeré znalosti Goa'uldů.|Amaunet ho musela dobře skrýt.
{8573}{8695}Ovšem. Hledají to dítě.|Mohlo by být zhoubou všech Goa'uldů.
{8699}{8760}Ale Apophis také neví,|kde ho Amaunet uschovala.
{8764}{8852}- Proto hledal na Chulaku.|- Ty víš, kde to dítě je?
{8856}{8943}Uh... Vím jen, že je na|místě zvaném Kheb.
{9023}{9079}Slyšels o tom místě?
{9092}{9193}V jedné staré legendě.|Nevěřil jsem, že opravdu existuje.
{9229}{9300}- Musí.|- V Goa'uldech budí Kheb hrůzu.
{9304}{9378}Už dávno všem zakázali o něm mluvit.
{9439}{9508}Můj otec mi o něm často vyprávěl.
{9512}{9606}Starou pohádku o místě, které|kdysi objevilo několik Jaffů,...
{9610}{9690}..a Goa'uldům to zatajili.
{9694}{9815}Když už odmítali dělat hostitele,|vydali se na cestu na Kheb.
{9819}{9935}Tam, jim kalak ukázal cestu|temnotou do příštího života.
{9939}{10031}- Kalak. To znamená "duše", že?|- Ano.
{10035}{10135}Když se konečně několik Goa'uldů|o Khebu dovědělo, vydali se tam.
{10139}{10250}Nikdy se nevrátili.|Bylo navždy zakázáno o tom mluvit.
{10273}{10333}Můj otec mi ten příběh rád vyprávěl.
{10352}{10452}"Jestliže jsou Goa'uldi opravdu|mocní bohové," říkával,...
{10456}{10530}.."jak to, že se něčeho tak bojí?"
{10588}{10654}Bylo by to skvělé místo, kam|někoho ukrýt před Goa'uldy.
{10658}{10746}Předpokládám ale, že adresu nevíte.
{10750}{10841}- Ne.|- V nejasné pozemské mytologii...
{10845}{10945}..se říká, že se tam kdysi|ukrýval Osiris před Sethem.
{10949}{11008}Ten příběh si vypráví i Jaffové,...
{11012}{11106}..a podle něj se Osiris skryl|na jedné z planet Loc'na Ko.
{11110}{11202}- Co je to? - Skupina planet jejichž|zdroje byly vyčerpány těžbou.
{11213}{11326}A neznáte náhodou adresy|některých z těch planet.
{11440}{11518}Tady. Toto jsou planety Loc'na Ko.
{11597}{11706}- Co je ta červená? - Zdrojem našich hvězdných|adres jsou v zásadě dvě mapy.
{11710}{11798}Žlutá označuje Goa'uldskou kartuši z Abydosu.
{11802}{11882}A adresy z originální mapy Antiků jsou červené.
{11886}{11950}Poznáváte tady tu adresu?
{11977}{12041}- Ne.|- Jestli ta legenda nelže,...
{12044}{12101}..Goa'uldi by tam Kheb|nikdy nezařadili.
{12105}{12231}Ta planeta je jediná jejíž adresu|Goa'uldi do své mapy nezaznamenali.
{12256}{12304}A máme ji.
{12437}{12496}A jak si můžeme být|jisti, že je to Kheb?
{12500}{12559}V příběhu který znám je|Kheb nedotčená pustina...
{12563}{12667}..s vysokými horami a jediným|chrámem v údolí daleko od brány.
{12671}{12785}Jestli se Goa'uldi Khebu bojí,|vysvětluje to, proč tam nikdy netěžili.
{12789}{12920}Jestli Amaunet schovala Harsesise|na Khebu... napadne to i Apophise.
{12924}{13007}Apophis je takový blázen,|že se tam přezevšechno vydá.
{13011}{13097}- Budu potřebovat krýt záda, pane.|- Půjde s vámi SG-2.
{13101}{13153}A já také.
{13192}{13260}Snad přijdeme první.
{13513}{13583}- Hlaste se každou půlhodinu.|- Ano, pane.
{13594}{13652}- Držte se, majore.|- Ano, pane.
........