1
00:00:00,020 --> 00:00:02,220
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:02,220 --> 00:00:03,780
Davide Shepherde,
jste zatčen.

3
00:00:03,780 --> 00:00:05,020
- Z čeho jsem obviněn?
- Ze zrady.

4
00:00:05,020 --> 00:00:06,920
Jsem těhotná.

5
00:00:06,920 --> 00:00:10,020
Tvůj otec touží
po Davidově krvi.

6
00:00:10,020 --> 00:00:12,500
Král Silas připravil
celý tento případ.

7
00:00:12,500 --> 00:00:14,980
Jsi zrádce.
Oba jste zrádci!

8
00:00:14,980 --> 00:00:15,880
Budeme jednat teď.

9
00:00:15,980 --> 00:00:18,820
- Tys to udělal pro mě?
- Miluju tě.

10
00:00:18,820 --> 00:00:22,060
Naše skupina se sejde,
aby uvážila postup.

11
00:00:22,060 --> 00:00:24,180
Udělej to.

12
00:00:29,100 --> 00:00:31,180
Silas je mrtvý.

13
00:00:31,180 --> 00:00:33,380
Jack bude král.

14
00:00:33,380 --> 00:00:35,980
Jeho první rozkaz bude
pomstít smrt jeho otce.

15
00:00:35,980 --> 00:00:37,100
Nedělej to, Jacku.

16
00:00:37,100 --> 00:00:38,580
Je naživu, vím to.

17
00:00:38,580 --> 00:00:40,780
Jack se prohlásil králem.

18
00:00:40,780 --> 00:00:42,940
Skutečnou moc má v rukou Cross.

19
00:00:42,940 --> 00:00:44,979
Já jsem král.

20
00:00:51,100 --> 00:00:55,740
Král Silas nabídl ruku míru
a Gath ho do ní kousl.

21
00:00:55,795 --> 00:00:58,655
Zabíjel nevinné civilisty,
zavraždil našeho krále

22
00:00:58,655 --> 00:01:01,735
a téměř i jeho nástupce.

23
00:01:01,735 --> 00:01:05,935
........