1
00:00:02,300 --> 00:00:05,620
<i>Zdá se mi
pořád ten samý sen.</i>

2
00:00:07,900 --> 00:00:11,820
<i>Letím mezi hvězdami,
přímo ke Slunci.</i>

3
00:00:11,900 --> 00:00:15,140
<i>Sama. Vždy sama.</i>

4
00:00:15,220 --> 00:00:20,220
<i>Mám takové tušení, že Slunce vybuchne.</i>

5
00:00:21,380 --> 00:00:24,460
<i>Ale nejvíc mě zajímá proč.</i>

6
00:00:24,540 --> 00:00:27,340
<i>Proč musí Slunce zemřít?</i>

7
00:00:32,460 --> 00:00:34,940
<i>Padám vesmírem,
jsem překvapená, že jsem na živu...</i>

8
00:00:35,020 --> 00:00:37,700
<i>ale domnívám se,
že můj život stejně brzy skončí.</i>

9
00:00:37,780 --> 00:00:41,500
<i>Vidím dům,
ve kterém se to stalo...</i>

10
00:00:41,540 --> 00:00:45,620
<i>Kde vzbouřenecká
umělá inteligence, Silikonové....</i>

11
00:00:45,700 --> 00:00:48,500
<i>zavraždila mé rodiče,
a já chci vědět proč.</i>

12
00:00:48,580 --> 00:00:53,540
<i>- Světla!
- Potřebuju vědět proč.</i>

13
00:00:53,620 --> 00:00:56,820
Shane, postarej se o ně.
Pamatuješ jak jsem ti to říkala?

14
00:00:56,900 --> 00:00:59,740
Jsou tady! Honem!

15
00:02:14,900 --> 00:02:28,740
Přeložil lord aka jaktichu.
Korekci provedli ConkinIvan a Lucye.

16
00:02:57,900 --> 00:03:00,740
=== Odvrácená strana Slunce ===

16
00:04:33,700 --> 00:04:36,180
Coopere, vypni to!

17
00:04:36,260 --> 00:04:38,700
Co s tebou k čertu je?
Vypni to!

18
00:04:43,180 --> 00:04:45,980
<i>Coope, chlape, víš kolik je hodin?
Vypni to!</i>

19
00:04:49,940 --> 00:04:53,780
Co máš sakra za problém?

20
00:04:53,860 --> 00:04:56,540
Poslouchejte!
Poplujete pryč.

21
00:04:56,620 --> 00:05:00,740
<i>Najeste se, oblečte a hlaste se
........