1
00:00:18,939 --> 00:00:36,939
Kikina uvádí

2
00:00:45,980 --> 00:00:51,370
LOS ANGELES, rok 2029

3
00:01:28,150 --> 00:01:31,450
STROJE POVSTALY Z POPELA
NUKLEÁRNÍ VÁLKY.

4
00:01:31,570 --> 00:01:35,280
JEJICH BOJ PROTI LIDSKÉ RASE
TRVAL DESÍTKY LET,

5
00:01:35,410 --> 00:01:38,910
ALE ROZHODUJÍCÍ BITVA SE NEBUDE
KONAT V BUDOUCNOSTI.

6
00:01:39,040 --> 00:01:41,750
BUDE SE KONAT TADY,
V NAŠÍ SOUČASNOSTI.

7
00:01:41,830 --> 00:01:43,880
DNES V NOCI...

8
00:03:45,460 --> 00:03:49,960
LOS ANGELES, 1984
1:52 hod.

9
00:03:58,220 --> 00:04:02,180
Co to sakra...?
Kurva drát...

10
00:04:17,360 --> 00:04:19,700
Co to sakra...?

11
00:05:12,960 --> 00:05:15,000
Hej, teď já.

12
00:05:23,260 --> 00:05:26,970
Hej, tady něco nehraje.

13
00:05:34,940 --> 00:05:36,980
Pěkná noc na procházku...?

14
00:05:41,780 --> 00:05:44,120
Pěkná noc na procházku.

15
00:05:44,240 --> 00:05:48,250
Zejtra budem prát.
Všechno máš špinavý, viď?

16
00:05:48,370 --> 00:05:50,210
Všechno mám špinavý, správně.

17
00:05:50,330 --> 00:05:53,420
Myslím, že ten chlap je úplně mimo.

18
00:05:53,540 --> 00:05:56,750
Tvoje oblečení, dej mi ho.

19
00:05:56,880 --> 00:05:59,800
- Teď.
- Vykuř si, kriple.

20
00:07:43,490 --> 00:07:47,610
Hej kámo, viděls taky to světlo?

21
00:07:50,240 --> 00:07:52,950
- Vidíš ho?
- Stát, ani hnout.

22
00:07:53,040 --> 00:07:56,580
- Zdrhá.
- Hej! Řekl jsem stůj! Jeď.

23
00:07:57,830 --> 00:08:00,750
........