1
00:01:04,767 --> 00:01:08,759
Jednoho podzimního úterního
rána v půl deváté

2
00:01:09,086 --> 00:01:12,442
obdržel Sherlock Holmes
záhadnou zprávu:

3
00:01:12,766 --> 00:01:17,078
Dvě veřejně známé osoby
navštíví Baker Street

4
00:01:17,446 --> 00:01:21,757
a jejich návštěva
má zůstat tajemstvím.

5
00:01:26,445 --> 00:01:30,074
Dále hrají

6
00:01:35,924 --> 00:01:39,155
DRUHÁ SKVRNA

7
00:01:39,684 --> 00:01:42,676
Scénář

8
00:02:03,082 --> 00:02:05,073
Holmesi! Už jsou tady!

9
00:02:42,158 --> 00:02:46,834
Stručně, pane Holmesi: Z mé kazety
byl ukraden jistý dokument.

10
00:02:47,158 --> 00:02:49,751
Objevil jsem to dnes v 8.00.

11
00:02:50,077 --> 00:02:54,070
Informoval jsem pana premiéra.
Navrhl mi, abychom vás navštívili.

12
00:02:55,437 --> 00:02:59,146
- Informovali jste policii?
- Ne. To nelze.

13
00:02:59,437 --> 00:03:01,826
Informovat policii by znamenalo,

14
00:03:02,156 --> 00:03:06,752
že zpráva o tom by mohla
proniknout na veřejnost.

15
00:03:07,076 --> 00:03:10,432
- A tomu se chceme vyhnout.
- Proč?

16
00:03:10,756 --> 00:03:14,065
Zmíněný dokument
je tak závažný,

17
00:03:14,435 --> 00:03:17,984
že by jeho zveřejnění
mohlo snadno způsobit

18
00:03:18,315 --> 00:03:22,307
zásadní krizi
na evropské úrovni.

19
00:03:22,634 --> 00:03:26,627
Takže pokud nemůže
být získán zpět potají,

20
00:03:26,954 --> 00:03:29,422
vzdáváme se myšlenky na něj,

21
00:03:29,754 --> 00:03:35,749
protože ti, kteří ho vzali,
si přejí jeho zveřejnění.

22
00:03:38,073 --> 00:03:40,064
........