1
00:00:07,060 --> 00:00:08,180
Tady je...

2
00:00:08,220 --> 00:00:11,940
Monty Pythonův Létající Cirkus.

3
00:00:42,700 --> 00:00:45,300
Královská filharmonie
na toaletě

4
00:00:47,180 --> 00:00:49,540
Už budete?

5
00:00:53,660 --> 00:00:55,740
Vážený Sire, co nejrozhodněji
protestuji

6
00:00:55,780 --> 00:00:59,660
proti latrinizaci tohoto
pořadu.

7
00:00:59,700 --> 00:01:03,260
Proč se v něm nedozvíme o ničem
pozitivním u nás v Británii,

8
00:01:03,300 --> 00:01:06,220
jako například o skvělém skoku
Mary Bingallové v roce 1964?

9
00:01:06,260 --> 00:01:07,820
Váš atd., Ken Voyeur.

10
00:01:15,740 --> 00:01:17,500
Vážený Sire, co nejrozhodněji
protestuji

11
00:01:17,580 --> 00:01:20,740
proti atletizaci tohoto
pořadu.

12
00:01:20,780 --> 00:01:23,340
Proč se nedozvíme něco víc
o lidském těle?

13
00:01:23,380 --> 00:01:26,940
Na lidském těle není nic urážlivého
ani neslušného,

14
00:01:26,980 --> 00:01:29,860
kromě střev
a spodních částí.

15
00:01:29,900 --> 00:01:33,500
Vážený Sire, co nejrozhodněji protestuji
proti dopisům ve Vašem programu.

16
00:01:33,620 --> 00:01:36,500
Evidentně je nepsal
řadový divák

17
00:01:36,540 --> 00:01:38,940
a jsou zařazovány jen
jako laciný vtip.

18
00:01:38,980 --> 00:01:40,700
Váš atd., William Spodkey.

19
00:01:48,100 --> 00:01:50,260
To bylo naprosto odporné.

20
00:01:50,300 --> 00:01:52,820
- Hnusné.
- Odporné.
- Odpad.

21
00:02:02,020 --> 00:02:04,300
Také co nejrozhodněji protestuji

22
........