1
00:02:42,369 --> 00:02:44,304
Lidičky, my vám nelžeme.

2
00:02:44,872 --> 00:02:49,208
Už jsme vám říkali
o monstrech, příšerách z masa a kostí.

3
00:02:51,048 --> 00:02:53,643
Bili jste je, posmívali se jim...

4
00:02:54,119 --> 00:02:57,420
ale mohli jste se narodit

5
00:02:58,659 --> 00:03:00,821
právě tak jako oni.

6
00:03:02,665 --> 00:03:05,567
Nikdy se neprosili
dostat na svět...
7
00:03:06,002 --> 00:03:07,903
a přesto přišli.

8
00:03:08,974 --> 00:03:11,500
Zákon jednoho je zákon druhému...

9
00:03:13,381 --> 00:03:14,848
Ublížit jednomu...

10
00:03:15,851 --> 00:03:18,184
je jako ublížit všem.

11
00:03:22,160 --> 00:03:25,824
Přistupte blíže, lidičky...

12
00:03:26,399 --> 00:03:30,030
protože budete svědky
nejúžasnější...

13
00:03:30,638 --> 00:03:34,633
a nejpříšernější podívané...

14
00:03:34,944 --> 00:03:36,537
všech dob.

15
00:03:42,088 --> 00:03:43,386
Přátelé...

16
00:03:44,893 --> 00:03:48,421
kdysi to byla krásná žena.

17
00:03:49,900 --> 00:03:54,134
Následník trůnu se kvůli ní zastřelil.

18
00:03:55,474 --> 00:03:57,909
Říkalo se jí Bohyně větru...

19
00:04:09,127 --> 00:04:13,122
Je to ta nejkrásnější velká žena,
co jsem kdy spatřil.

20
00:04:13,500 --> 00:04:15,901
Hansi, co to říkáš.

21
00:04:16,572 --> 00:04:18,905
Asi budu brzičko žárlit.

22
00:04:19,676 --> 00:04:22,578
-Nebuď hloupá.
-Nebuď hloupá?

23
00:04:22,880 --> 00:04:26,613
Viděla jsem ty ženy,
jak pomrkávají na mého Hanse.

24
00:04:27,854 --> 00:04:29,948
Neboj se, nebudu žárlit.
........