1
00:00:58,287 --> 00:01:04,287
Samozřejmě. Ženy byly vždy důležitou
součástí vojsk, podporujících bojové jednotky.

2
00:01:04,287 --> 00:01:09,287
Ale několik uplynulých let přineslo rozšířený
zájem žen o nasazení přímo v prvním sledu.

3
00:01:09,287 --> 00:01:14,287
Navíc, námořnictvo zrealizovalo kurzy
vnímavosti pro své mužské příslušníky...

4
00:01:14,287 --> 00:01:19,281
...čímž prokázalo zásadní posun.
- Dost, dost, pane Hayesi.

5
00:01:20,287 --> 00:01:24,280
Když kanibal jí příborem,
je to podle vás pokrok?

6
00:01:25,287 --> 00:01:29,287
Pokud mě necháte domluvit, paní
předsedkyně, pak vaše otázky...

7
00:01:29,287 --> 00:01:34,287
Jsem stará žena, které moc času nezbývá,
takže promiňte, když vás hned přeruším.

8
00:01:34,287 --> 00:01:40,283
Hluboce mě znepokojuje vztah k ženám v
armádě, kde vaše kurzy vnímavosti nepůsobí.

9
00:01:41,287 --> 00:01:44,279
Konkrétní příklad - Larcova zpráva.

10
00:01:46,287 --> 00:01:50,287
Paní předsedkyně, to je interní dokument
amerického námořnictva.

11
00:01:50,287 --> 00:01:55,287
Analýza havárie F-14 v Coloradu.
Stalo se v loňském roce.

12
00:01:55,287 --> 00:02:00,287
Pilotem byla žena - zázraky se dějí.
Jste s touto zprávou jistě obeznámen.

13
00:02:00,287 --> 00:02:05,287
Samozřejmě, znám to. Do hloubky problému
jsem ale... - Chcete-li mít post...

14
00:02:05,287 --> 00:02:10,287
...ministra námořních sil, pane Hayesi,
předpokládám hlubokou znalost.

15
00:02:10,287 --> 00:02:17,287
Zvlášt', chcete-li mít mou podporu.
Jsem ohromena jakousi zlovolností zprávy.

16
00:02:17,287 --> 00:02:23,287
Urážlivými poznámkami ostatních, narážkami
na její chování v irelevantních situacích.

17
00:02:23,287 --> 00:02:27,287
Je zde i zmínka o jejích sexuálních aktivitách
o víkendu při navádění.

18
00:02:27,287 --> 00:02:32,287
Toto vše je uváděno, protože...
- Za sedm let jsem nezažila...

19
00:02:32,287 --> 00:02:36,280
...takový přístup k pilotovi, který
položil život. Nikdy.

20
00:02:38,287 --> 00:02:42,287
Tato zpráva mě hluboce znepokojuje,
pane Hayesi. Nejen tím, co naznačuje...

21
........