1
00:00:01,728 --> 00:00:06,728
preložila larelay

2
00:01:02,729 --> 00:01:06,790
<i>Tú študentskú pôžičku budem
splácať snáď až do roku 2003.</i>

3
00:01:06,833 --> 00:01:09,393
Hej, nechcela by
si niekam vypadnúť?

4
00:01:11,237 --> 00:01:14,934
- To je megažúrka, však?
- Áno, áno.

5
00:01:17,977 --> 00:01:20,468
Nie je zvláštne,

6
00:01:20,513 --> 00:01:22,981
že sa toto všetko udialo
práve na konci semestra?

7
00:01:23,015 --> 00:01:24,414
My dvaja...

8
00:01:25,184 --> 00:01:26,481
James...

9
00:01:28,821 --> 00:01:31,381
Myslím, že už sa s tebou
nechcem ďalej stretávať.

10
00:01:31,824 --> 00:01:34,691
Ty ne...
Čo tým myslíš?

11
00:01:37,163 --> 00:01:38,357
Prepáč.

12
00:01:45,204 --> 00:01:46,671
Chlape, ženské sú prelietavé.

13
00:01:46,706 --> 00:01:50,039
- A to ste spolu začali chodiť len
minulý týždeň. - Pred 11-timi dňami.

14
00:01:50,076 --> 00:01:52,374
Nepovedal si jej o svojej
nepoškvrnenosti, však nie?

15
00:01:52,412 --> 00:01:55,381
- To s tým nič nemá.
- Kristepane, Brennan.

16
00:01:55,415 --> 00:01:57,576
- Čo?
- Sľúbil si mi to!

17
00:01:57,617 --> 00:01:59,551
Pozri, nemám vo zvyku klamať
ľuďom, na ktorých mi záleží.

18
00:01:59,585 --> 00:02:03,316
Áno, ale takisto si jej to
nemusel hneď vykvákať, vieš?

19
00:02:03,356 --> 00:02:05,187
Nechceš predsa, aby si mal
na čele napísané "panic".

20
00:02:05,224 --> 00:02:07,021
On chodil na hodinu
semiotiky a ja mám...

21
00:02:07,059 --> 00:02:08,117
Tu máš, do dna.

22
00:02:08,161 --> 00:02:13,724
........