1
00:01:02,128 --> 00:01:04,096
<i>Jihokorejská lehce erotická komedie</i>

2
00:01:23,049 --> 00:01:26,576
Tak sama!

3
00:01:30,523 --> 00:01:38,794
Znáte tu bolest života o samotě?

4
00:01:40,233 --> 00:01:43,498
Politujete mě? Jsem vdova už 30 let.

5
00:01:44,537 --> 00:01:51,306
Modlila jsem se, ale pořád kolem nikdo nejde a nejde.

6
00:01:58,718 --> 00:02:03,485
Jak prolomit to tvoje mlčení?

7
00:02:07,227 --> 00:02:08,888
Ignoruješ mě?

8
00:02:11,231 --> 00:02:13,392
Řekni něco!

9
00:02:13,833 --> 00:02:15,095
Bože!

10
00:02:24,644 --> 00:02:27,511
Vypadá tak divně.

11
00:02:30,316 --> 00:02:34,878
Co je to za klacek?

12
00:02:37,423 --> 00:02:39,288
Co to...

13
00:02:48,735 --> 00:02:49,895
Co se to děje?

14
00:02:58,344 --> 00:02:59,504
Co to...

15
00:03:03,616 --> 00:03:04,776
Kdo jste?

16
00:03:12,225 --> 00:03:15,683
Jakmile to ona řekla,

17
00:03:15,828 --> 00:03:21,391
tak se začali dít ty věci okolo?

18
00:03:25,538 --> 00:03:28,006
- Co je to...
- Můj pane!

19
00:03:29,943 --> 00:03:31,410
Můj žaludek...

20
00:03:33,446 --> 00:03:36,415
To píchání...

21
00:03:37,917 --> 00:03:42,684
Co je to zač?

22
00:04:02,342 --> 00:04:08,212
Pojďme se těšit z našich životů.

23
00:04:09,349 --> 00:04:11,283
Říkala jsem vám, neříkejte to...

24
00:04:34,941 --> 00:04:37,705
Vypadá silný a statný.

25
00:04:39,045 --> 00:04:41,513
Co je to za klacek?
........