1
00:00:01,565 --> 00:00:04,565
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:09,730 --> 00:00:12,154
- Tohle je Freddy.
- Je to jen panenka.

3
00:00:12,155 --> 00:00:13,569
Už ne dlouho.

4
00:00:13,570 --> 00:00:16,464
Trvalo mi roky shromáždit tuto sbírku.

5
00:00:16,465 --> 00:00:19,164
- Kolik vám jich ještě chybí?
- Jen jediná, Cikorko.

6
00:00:19,165 --> 00:00:20,669
Mám takovou...

7
00:00:20,670 --> 00:00:23,670
Takovou představu.

8
00:00:25,210 --> 00:00:28,210
To je tak legrační!

9
00:00:30,250 --> 00:00:31,649
Zpackal jsem vraždu.

10
00:00:31,650 --> 00:00:34,489
Můžete mne přepojit na policii...

11
00:00:34,490 --> 00:00:37,490
Vyhovuje ti to Grahama? Být utopen?
Jdi napustit vanu, Davide.

12
00:00:38,130 --> 00:00:39,889
Trevore, pan Jolly je tu!

13
00:00:39,890 --> 00:00:41,489
Jelly! Jsem pan Jelly!

14
00:00:41,490 --> 00:00:42,849
Oni nevědí!

15
00:00:42,850 --> 00:00:45,850
Nevědí co mi udělali.

16
00:00:48,171 --> 00:00:51,171
přeložil: evilmind
korektura: obitus

17
00:00:58,795 --> 00:01:01,795
Vězně do lavice obžalovaných.

18
00:01:05,305 --> 00:01:08,505
Zasedá Klauní Soud.

19
00:01:12,770 --> 00:01:15,870
Povstaňte, přichází soudce Pennywise.

20
00:01:22,470 --> 00:01:24,604
Pane Jelly, jste obviněn

21
00:01:24,605 --> 00:01:28,150
ze zostuzení řemesla klaunského.

22
00:01:28,555 --> 00:01:30,744
- Jaká je vaše obhajoba?
- Nevinen!

23
00:01:30,745 --> 00:01:34,395
Ticho v soudní síni, soudce se sťal,
hlava mu třeští, nechť proces jde dál!

24
00:01:35,090 --> 00:01:38,090
........