1
00:00:01,240 --> 00:00:03,095
<i>V minulých dílech "Californication":</i>

2
00:00:03,223 --> 00:00:05,655
Nemůžu uvěřit,
že jsi mě dotlačila k vasektomii.

3
00:00:05,687 --> 00:00:06,743
Co ty o tom víš?

4
00:00:06,775 --> 00:00:08,407
Vím, že jsi ho ošukala a praštila,

5
00:00:08,438 --> 00:00:10,070
podrazila, ukradla knihu.

6
00:00:10,102 --> 00:00:12,118
A co s tím uděláš?

7
00:00:12,149 --> 00:00:14,069
Zase jste se k sobě vrátili?

8
00:00:14,102 --> 00:00:15,542
Dokud to zase neposerem.

9
00:00:15,574 --> 00:00:18,581
Jdeme na párty do Laurel Canyon.

10
00:00:19,446 --> 00:00:20,853
Co to je, kurva?

11
00:00:20,885 --> 00:00:22,229
Nebyl jsem tu dvě sekundy.

12
00:00:22,261 --> 00:00:23,732
Tohle nemáš dělat.

13
00:00:23,764 --> 00:00:24,340
Co děláš?

14
00:00:24,372 --> 00:00:26,068
Zaujímám pozici.

15
00:00:26,100 --> 00:00:28,756
Hned jsem tu.

16
00:00:37,682 --> 00:00:39,890
Ten úchyl se mě právě
pokusil pusou znásilnit.

17
00:00:39,922 --> 00:00:41,042
Bylo to náhodou.

18
00:00:41,073 --> 00:00:42,867
Jak ji můžeš někomu náhodou vylízat?

19
00:00:42,898 --> 00:00:44,498
Pil jste?

20
00:00:44,530 --> 00:00:45,457
To už je pár hodin.

21
00:00:45,490 --> 00:00:46,578
Vystupte si prosím.

22
00:00:46,610 --> 00:00:49,681
Co kdyby sis hleděI svýho.

23
00:00:50,417 --> 00:00:52,561
Ne!

24
00:01:00,655 --> 00:01:03,664
Nevím. Pár dní?

25
00:01:10,541 --> 00:01:11,694
........