1
00:00:10,490 --> 00:00:12,458
Věčný život...

2
00:00:12,492 --> 00:00:15,256
od úsvitu časů, nespočetné bohatství

3
00:00:15,295 --> 00:00:17,786
bylo utraceno v tomto pátrání,

4
00:00:17,831 --> 00:00:20,231
jen aby došlo k nevyhnutelnému.

5
00:00:20,267 --> 00:00:22,394
Co by vám dal

6
00:00:22,436 --> 00:00:24,404
věčný život?

7
00:00:24,438 --> 00:00:29,034
A pozor na to, co si budete přát.

8
00:00:29,076 --> 00:00:31,101
Můj pokus začal v podzemních jeskyních

9
00:00:31,144 --> 00:00:33,442
před ruinami starobylého Babylonu.

10
00:00:33,480 --> 00:00:35,539
Díky konexím s armádou

11
00:00:35,582 --> 00:00:37,413
jsem najal tým žoldáků

12
00:00:37,451 --> 00:00:39,681
vedený kapitánem Frankem Sandersem.

13
00:00:42,689 --> 00:00:46,420
- Jsme blízko.
- Mělo by to být hned před námi.

14
00:00:46,460 --> 00:00:49,987
To?

15
00:00:50,030 --> 00:00:52,021
Pojďme.

16
00:00:52,065 --> 00:00:54,761
Nemají ponětí, na co narazí.

17
00:00:54,801 --> 00:00:57,326
Thermografické studie ukazují

18
00:00:57,371 --> 00:00:59,805
přítomnost pokročilé životní formy.

19
00:01:14,054 --> 00:01:16,682
Držte se u sebe.

20
00:01:21,328 --> 00:01:22,818
- Hej.
- Ty děvko.

21
00:01:26,366 --> 00:01:28,630
Je to strašidelný místo.

22
00:01:28,668 --> 00:01:31,262
Za ní!

23
00:01:34,741 --> 00:01:37,539
Dolů. Mám jí.

24
00:01:46,653 --> 00:01:49,850
Shh shh, potichu. Potichu.

25
00:01:49,890 --> 00:01:51,551
........