1
00:00:00,840 --> 00:00:04,550
Vezmu vás na zkoušku.
Můžete začít hned. Vyhovuje vám to?

2
00:00:04,552 --> 00:00:05,596
Ano, madam.

3
00:00:05,719 --> 00:00:08,000
Mohl bych tě zabít. Tady a teď.

4
00:00:08,900 --> 00:00:11,200
Tvá matka, Arthure.
Dej to do pořádku.

5
00:00:11,250 --> 00:00:13,785
Náš rodinný obchod byl vždy tvrdý

6
00:00:13,795 --> 00:00:16,300
a šel po penězích. Není možné,
že jsme někomu ukřivdili

7
00:00:16,310 --> 00:00:18,180
a nenapravili to?

8
00:00:18,540 --> 00:00:19,825
Jak se opovažuješ!

9
00:00:19,860 --> 00:00:21,745
Nechtělo se jí uvést svou adresu.

10
00:00:21,780 --> 00:00:25,260
Taky by se ti nechtělo, kdybys žil
ve vězení pro dlužníky, Flintwinchi.

11
00:00:25,295 --> 00:00:28,579
- Proč jste mě sledoval?
- Kvůli tomu, proč vás matka zaměstnala.

12
00:00:28,614 --> 00:00:30,540
- Teď tu zůstanete na noc.
- Dobrý Bože.

13
00:01:12,260 --> 00:01:13,700
Dobré ráno.

14
00:01:21,502 --> 00:01:23,861
- Dobré ráno, slečno Amy.
- Dobré ráno, Johne.

15
00:01:23,896 --> 00:01:26,278
- Jak se dnes máte?
- Hned... hned...

16
00:01:26,313 --> 00:01:28,661
... je mi lépe,
když vás vidím, Amy.

17
00:01:31,222 --> 00:01:33,107
Ach, slečno?

18
00:01:33,142 --> 00:01:38,622
Ten pán, který přišel navštívit
vašeho otce, pan Clennam... - Ano?

19
00:01:38,657 --> 00:01:40,359
Včera tu zůstal zavřený.

20
00:01:40,394 --> 00:01:42,027
Já jsem ho varovala.

21
00:01:42,062 --> 00:01:45,661
Říkal jsem si,
jestli byste ho nechtěla vidět?

22
00:01:45,696 --> 00:01:48,026
Je... je v noclehárně.

23
........