1
00:00:01,000 --> 00:00:06,000
BSG 1980 - epizoda 1
Galactica zkoumá Zemi, část I.

2
00:00:07,000 --> 00:00:12,000
úprava časováni a překlad z angličtiny
pesvi@cbox.cz

3
00:01:04,100 --> 00:01:06,600
Slavná loď Galactica.

4
00:01:07,100 --> 00:01:10,400
Vznešená a milující,
silná a ochraňující.

5
00:01:10,900 --> 00:01:12,900
Náš domov po ta mnohá léta,

6
00:01:12,900 --> 00:01:15,200
kdy jsme okusili divokost vesmíru.

7
00:01:15,400 --> 00:01:18,100
A nyní jsme téměř
u konce naší cesty.

8
00:01:18,500 --> 00:01:23,000
Průzkumníci a pozorovatelé potvrzují,
že jsme dosáhli našeho útočiště.

9
00:01:23,100 --> 00:01:26,300
Té planety, která je domovem
předchůdců našich bratrů.

10
00:01:27,600 --> 00:01:31,000
Příliš mnoho našich synů a
dcer již nežije a

11
00:01:31,000 --> 00:01:33,700
nemohou s námi sdílet
naplnění našeho snu.

12
00:01:34,300 --> 00:01:39,300
Můžeme ale být klidní a brát sílu
z toho, že nezemřeli zbytečně.

13
00:01:40,200 --> 00:01:43,500
Konečně jsme našli Zemi.

14
00:01:47,700 --> 00:01:49,200
Přál jste si mne vidět, doktore Zee.

15
00:01:49,300 --> 00:01:52,100
To vysílání mne stále znepokojuje.

16
00:01:53,300 --> 00:01:55,200
Naše ohromná honba za Zemí byla

17
00:01:55,300 --> 00:01:58,200
odůvodnitelná pouze její schopností
pomoct nám bránit se nepřátelům.

18
00:01:58,300 --> 00:02:00,000
Nyní však věřím, že máme jasný důkaz,

19
00:02:00,100 --> 00:02:04,000
že Země není dost vědecky vyspělá,
aby nám mohla pomoci.

20
00:02:35,900 --> 00:02:37,400
Nemůžeme přistát.

21
00:02:38,500 --> 00:02:39,700
Doktore Zee.

22
00:02:43,300 --> 00:02:45,400
Jak mám říci svým lidem, že ...

23
........