1
00:00:00,365 --> 00:00:01,365
Máte dieťa?

2
00:00:01,490 --> 00:00:03,204
- Som tu.
- Môžeš pre mňa prísť?

3
00:00:03,329 --> 00:00:06,130
Neviem, čoho sa tak bojí,
alebo z čoho má úzkosť.

4
00:00:06,298 --> 00:00:08,424
Chceš, aby som bola doktorka,
alebo priateľka?

5
00:00:08,592 --> 00:00:09,967
Do puče, prosím, mohla by si byť moja priateľka?

6
00:00:10,135 --> 00:00:12,511
- Ako sa má tvoje dieťa?
- Mala som ti to povedať. Prepáč.

7
00:00:14,018 --> 00:00:16,599
Myslím, že ste svätica.
Len aby ste to vedeli.

8
00:00:16,885 --> 00:00:18,643
Nahradia ma Pyxisom.

9
00:00:18,811 --> 00:00:22,355
Nahradia ťa vydrbanou
robotickou mašinou na lieky?

10
00:00:22,523 --> 00:00:25,983
Doktor Cooper, toto je moja druhá dcéra, Melissa.

11
00:00:26,278 --> 00:00:29,195
Myslíte, že by vaša sestra išla so
mnou na rande? V žiadnom prípade?

12
00:00:29,834 --> 00:00:31,284
Koho je to dieťa?

13
00:00:33,000 --> 00:00:37,119
<i>Titulky: Don't Mess with the Nurse Team
Preklad do SK: petey</i>

14
00:00:37,800 --> 00:00:42,372
01x09 Nosebleed
(Krvácanie z nosa)

15
00:01:38,483 --> 00:01:40,083
Pozrite sa! Pozrite sa!

16
00:01:40,229 --> 00:01:41,433
Vidíme ťa, opička.

17
00:01:41,849 --> 00:01:42,893
Mami! Mami!

18
00:01:44,400 --> 00:01:45,604
Pozri ako som vysoko!

19
00:01:46,270 --> 00:01:47,501
Som strašne vysoko!

20
00:01:48,103 --> 00:01:49,775
Hej, si, zlatko.

21
00:01:52,075 --> 00:01:53,904
Dobre, že máš dva.

22
00:01:55,237 --> 00:01:56,737
Bol to zlý balón.

23
00:01:57,147 --> 00:02:00,619
- Nie, moja, bola to len nehoda.
........