1
00:00:09,560 --> 00:00:10,760
Dobrý bože!

2
00:00:10,877 --> 00:00:11,877
Čo sa stalo?

3
00:00:12,052 --> 00:00:13,199
Bol som hladný.

4
00:00:15,153 --> 00:00:16,851
Mala som na mysli s mojím životom.

5
00:00:18,050 --> 00:00:19,199
Čím sa to napchávaš?

6
00:00:19,594 --> 00:00:20,594
No sú tam...

7
00:00:20,879 --> 00:00:23,490
...špagety zo včera,
nejaké oriešky čo som našiel.

8
00:00:24,597 --> 00:00:27,937
Bol si tým tak zaujatý, že si sa
nestihol stretnúť so svojimi nohavicami?

9
00:00:28,192 --> 00:00:30,679
Dnes o piatej sa začala moja mini-dovolenka!

10
00:00:31,841 --> 00:00:33,041
Ja som Jeff.

11
00:00:34,636 --> 00:00:36,591
My už sme sa spoznali,
ale Barbara tu bude každú chvílku,

12
00:00:36,720 --> 00:00:38,617
tak si prosím ťa daj nejaké nohavice!

13
00:00:38,770 --> 00:00:41,848
Nemôžem uveriť že tvoja sestra si vybrala týždeň
keď som si vzal volno k tomu,

14
00:00:41,951 --> 00:00:42,978
aby prišla na nečakanú návštevu.

15
00:00:43,098 --> 00:00:44,098
Barbaru mám rád,

16
00:00:44,535 --> 00:00:47,598
ale to že tu bude zničí
môj životný štýl.

17
00:00:47,831 --> 00:00:50,199
Ok, tak zaprvé... Štýl?

18
00:00:52,701 --> 00:00:53,957
Skoro vôbec sa s ňou nevidím.

19
00:00:54,080 --> 00:00:55,816
Bude to prvý krát, čo ju budem
mať len pre seba.

20
00:00:55,939 --> 00:00:58,045
Prečo nepríde Rick?
Je koncert Kennyho G?

21
00:00:59,260 --> 00:01:01,989
Rick je skvelý chlap?
Je mi ako rodina.

22
00:01:02,112 --> 00:01:03,856
V podstate som s ním vyrastala.

23
00:01:04,034 --> 00:01:05,684
Navyše on a Barabara majú niečo ako...

........