1
00:00:29,738 --> 00:00:31,031
Puls má dobrý.

2
00:00:31,114 --> 00:00:32,991
Podložte mu hlavu
a otočte ho.

3
00:00:33,074 --> 00:00:34,618
Počítám chlapi.
Připraveni. Jdeme na to.

4
00:00:42,667 --> 00:00:44,377
Pane, my jsme zdravotníci.

5
00:00:44,461 --> 00:00:46,171
<i>Pošťák vás viděl,
když jste měl záchvat.</i>

6
00:00:46,254 --> 00:00:47,339
Museli jsme vyrazit
vaše dveře.

7
00:00:50,008 --> 00:00:51,176
Víte, jak se
jmenujete?

8
00:00:54,137 --> 00:00:56,639
Počítám.
Jeden, dva, tři. Nahoru.

9
00:00:59,893 --> 00:01:01,686
Vezmeme vás
do nemocnice.

10
00:01:06,399 --> 00:01:07,776
Ne, já nemůžu...

11
00:01:07,859 --> 00:01:09,903
Ne. Ne, já nemůžu...

12
00:01:17,327 --> 00:01:18,453
Hey.

13
00:01:18,536 --> 00:01:20,455
Hey, pane.
- pane, snažíme se vám pomoct.

14
00:01:24,500 --> 00:01:25,418
<i>Pane!</i>

15
00:01:25,460 --> 00:01:26,919
Zůstaňte venku!

16
00:01:27,003 --> 00:01:29,047
Měl jste záchvat.
Může to být mrtvice.

17
00:01:29,088 --> 00:01:30,465
<i>Krvácení v mozku.</i>

18
00:01:30,548 --> 00:01:32,258
Nechte mě o samotě!

19
00:02:04,083 --> 00:02:06,918
muž - 35 let
s bolestí hlavy

20
00:02:06,960 --> 00:02:08,294
a třemi záchvaty
v posledních dvou dnech.

21
00:02:08,336 --> 00:02:10,088
Tak je to krvácení, sraženina, tumor,

22
00:02:10,129 --> 00:02:11,965
<i>metabolické nebo infekce.</i>

23
........