1
00:00:01,668 --> 00:00:05,672
<i>Kniha třetí
"Zlosynové"</i>

2
00:00:31,490 --> 00:00:33,367
<i>4 ROKY V BUDOUCNOSTI</i>

3
00:00:35,744 --> 00:00:36,495
No tak, Claire.

4
00:00:37,871 --> 00:00:38,830
To jsem já.

5
00:00:41,500 --> 00:00:42,584
Dej pryč tu pistoli.

6
00:00:43,585 --> 00:00:44,461
Nemůžu.

7
00:00:45,546 --> 00:00:46,630
Tady to skončí.

8
00:00:46,755 --> 00:00:47,548
Ne, ne. Počkej, počkej.

9
00:00:49,216 --> 00:00:51,677
Vrátím se zpátky
do dne, kdy se to dozvěděli.

10
00:00:52,386 --> 00:00:54,429
- Na to je pozdě.
- Není.

11
00:00:54,429 --> 00:00:55,347
Zamysli se nad tím, Claire.

12
00:00:56,431 --> 00:00:58,600
Nebylo by to takovýhle,
kdyby se o nás nedozvěděli.

13
00:01:00,561 --> 00:01:01,728
Žádný tábory.

14
00:01:02,479 --> 00:01:03,605
Žádný pokusy.

15
00:01:04,481 --> 00:01:06,400
Žádný skrývání v podzemí jako kořist.

16
00:01:08,485 --> 00:01:09,528
Všechny ty schopnosti.

17
00:01:10,529 --> 00:01:11,780
Můžou všechno zničit.

18
00:01:12,281 --> 00:01:15,325
S tím už jsem se smířila dávno.
Ty nikdy.

19
00:01:19,246 --> 00:01:20,289
Co se s tebou stalo, Claire?

20
00:01:22,583 --> 00:01:23,792
Jak ses mohla takhle změnit?

21
00:01:24,334 --> 00:01:25,919
Jsem odlišná, vzpomínáš?

22
00:01:26,753 --> 00:01:27,754
Výjimečná.

23
00:01:28,297 --> 00:01:29,506
Můžu to napravit.

24
00:01:30,090 --> 00:01:31,550
Tohle všechno. Prosím.
........