1
00:00:01,460 --> 00:00:03,420
<i>V minulých dílech</i>

2
00:00:05,589 --> 00:00:08,175
Přišel jsem z budoucnosti, abych
Nathanovi zabránil o nás říct světu.

3
00:00:09,176 --> 00:00:11,678
Ne!
Je tu někdo?

4
00:00:11,678 --> 00:00:15,015
- Cos udělal Peterovi?
- Je v bezpečí.

5
00:00:15,015 --> 00:00:17,184
Jsem Peter Petrelli.

6
00:00:17,184 --> 00:00:19,394
Linderman,
to vy jste mě vyléčil.

7
00:00:20,062 --> 00:00:22,189
- Asi jsme našli našeho člověka.
- Jak se jmenuje?

8
00:00:22,189 --> 00:00:23,565
Nathan Petrelli.

9
00:00:23,774 --> 00:00:26,568
<i>Obsah této jediné injekční stříkačky
může dát schopnosti komukoli!</i>

10
00:00:26,568 --> 00:00:29,196
Je to nebezpečné
a měl byste to zničit.

11
00:00:29,196 --> 00:00:31,281
Něcos mi ukradla.

12
00:00:32,783 --> 00:00:33,575
Musím běžet.

13
00:00:33,575 --> 00:00:35,661
Co když ten vzorec
dostane do špatných rukou?

14
00:00:35,661 --> 00:00:37,329
Musím do budoucnosti.

15
00:00:39,206 --> 00:00:42,125
- Ne, tys mě zradil.
- To není pravda.

16
00:00:47,548 --> 00:00:50,884
Jsi výjimečná. Stejně bych tě
nemohl zabít, kdybych chtěl.

17
00:00:56,098 --> 00:00:58,308
<i>Kapitola druhá
"Motýlí efekt"</i>

18
00:01:04,064 --> 00:01:06,650
Claire,
až si o tom budeš chtít promluvit,

19
00:01:06,650 --> 00:01:08,402
víš, že se na mě můžeš obrátit, viď?

20
00:01:10,487 --> 00:01:11,655
Jo.

21
00:01:14,074 --> 00:01:15,742
Mám hrozný vztek.

22
00:01:15,784 --> 00:01:18,412
Když si uvědomím,
že to monstrum bylo v našem domě.
........