1
00:00:01,460 --> 00:00:03,212
<i>V minulých dílech</i>

2
00:00:03,337 --> 00:00:07,633
Co tady děláš?
Máš být v kuchyni.

3
00:00:07,633 --> 00:00:11,094
No nejsi ten nový kuchař?

4
00:00:13,639 --> 00:00:15,641
Dej mi ten katalyzátor, matko.

5
00:00:19,394 --> 00:00:23,148
Vezmu si katalyzátor i tvé schopnosti,
Hiro.

6
00:00:25,025 --> 00:00:27,444
Musíme najít našeho přítele,
Hira Nakamuru, podívejte.

7
00:00:27,444 --> 00:00:29,947
Hele, tohle vám
možná nedává smysl, ale

8
00:00:29,947 --> 00:00:32,449
nedokážeme ho najít,
dokud nedostaneme ten balík.

9
00:00:32,449 --> 00:00:37,037
To není možné. Hiro uvízl v minulosti
před 16 lety. A bez schopností.

10
00:00:37,538 --> 00:00:38,789
Katalyzátor je teď ve mně.

11
00:00:38,789 --> 00:00:41,083
Dejte ruce na sud a soustřeďte
tam svoji energii.

12
00:00:41,083 --> 00:00:44,837
Teoreticky byste měl vyvolat
chemickou reakci na úrovni molekul.

13
00:00:45,337 --> 00:00:48,465
Seržante, chci abyste přesně věděl,
pod co jste se podepsal.

14
00:00:48,465 --> 00:00:52,052
Tato chemikálie vám změní život tak,
jak si to nedokážete ani představit.

15
00:00:54,805 --> 00:00:59,309
- Jsi opravdu má matka? - Nejsou
to tvoji rodiče. - Jsem tvůj otec.

16
00:01:01,937 --> 00:01:03,313
Ne, nejsi.

17
00:01:04,940 --> 00:01:07,401
Ty nejsi zabiják, Petere.
Já ano.

18
00:01:15,784 --> 00:01:20,831
<i>Šestého dne bůh stvořil člověka
k obrazu svému.</i>

19
00:01:22,374 --> 00:01:25,377
<i>A teď je na nás,
abychom na to všechno přišli.</i>

20
00:01:25,711 --> 00:01:32,134
<i>Správní. Špatní.
Hodní. Zlí.</i>

21
00:01:32,676 --> 00:01:36,513
<i>Každý máme schopnost rozhodnout se,
co pro nás bude klíčové.</i>

........