1
00:00:16,266 --> 00:00:19,019
Zdravím, guvernére.

2
00:00:20,229 --> 00:00:23,232
Opravdu?
Teď to běží?

3
00:00:25,400 --> 00:00:27,986
<i>Jsou zde lidé,
kteří jsou opravdu ohromení</i>

4
00:00:27,986 --> 00:00:31,573
<i>vašim zdánlivě rapidním vzestupem.
V senátu za méně než tři měsíce</i>

5
00:00:31,573 --> 00:00:36,370
<i>a už blízce spojen s prezidentem
čemuž většina lidí říká "nevídaný přístup</i>

6
00:00:36,370 --> 00:00:38,622
<i>k nejvíce utajovaným
datům v Americe. "</i>

7
00:00:39,039 --> 00:00:42,334
<i>Steve, jsem jenom prostý
malý senátor z New Yorku,</i>

8
00:00:42,334 --> 00:00:45,712
<i>ale jako vedoucí komise senátu
Národní Bezpečnosti je mou povinností</i>

9
00:00:45,712 --> 00:00:47,297
<i>chránit a sloužit lidem v Americe.</i>

10
00:00:47,297 --> 00:00:50,884
Můžu vás ujistit, guvernére,
že o tom nevím nic víc, než vy.

11
00:00:50,884 --> 00:00:57,891
Věřte mi, je to dávná historie.
Nemluvila jsem s ním skoro dva měsíce.

12
00:00:57,891 --> 00:01:02,604
Teď, jestli dovolíte,
musím se trochu vyspat.

13
00:01:05,858 --> 00:01:07,067
<i>Zvěsti z Washingtonu ohledně</i>

14
00:01:07,067 --> 00:01:10,529
<i>častých skouromých schůzek
v Bílém domě nabývají na síle</i>

15
00:01:10,529 --> 00:01:13,740
<i>a otázka, která napadá každého je:
Co tam probíráte?</i>

16
00:01:13,740 --> 00:01:16,451
<i>Ještě jednou, jsou to záležitosti
národní bezpečnosti.</i>

17
00:01:16,451 --> 00:01:19,746
<i>Chráníme Americké obyvatele
před velmi vysokou hrozbou.</i>

18
00:01:19,746 --> 00:01:21,123
<i>To mluvíte o terorismu?</i>

19
00:01:21,123 --> 00:01:23,041
<i>Ujišťuji vás,
že ta hrozba je opravdu možná.</i>

20
00:01:23,041 --> 00:01:24,918
<i>Nejsme připraveni
informovat veřejnost, </i>

21
00:01:24,918 --> 00:01:27,504
<i>ale je důležité, abychom připravili
preventivní opatření.</i>
........