1
00:00:01,877 --> 00:00:03,545
<i>V minulých dílech</i>

2
00:00:03,962 --> 00:00:06,423
Takže nás prostě shromáždíš
a zbavíš se nás?

3
00:00:06,423 --> 00:00:08,967
- Chci, abys mi řekl, že jsi se mnou
- To nemůžu.

4
00:00:08,967 --> 00:00:12,387
Budu s tebou bojovat se vším,
co můžu, to přísahám.

5
00:00:17,309 --> 00:00:19,811
- Co to děláš?
- Promiň, Mohindere.

6
00:00:26,276 --> 00:00:28,153
Přišla jsem tě varovat,
jsi v nebezpečí.

7
00:00:28,153 --> 00:00:31,907
Slyšela jsem Angelu a Nathana,
jak pošlou někoho, kdo tě dostane.

8
00:00:33,367 --> 00:00:36,912
Máš stejně jako já svůj osud.
dělat výjimečné věci

9
00:00:36,912 --> 00:00:39,665
<i>Hej, co jste...?
Ne, nechte toho.</i>

10
00:00:39,665 --> 00:00:41,291
Hiro, co se děje?

11
00:00:43,585 --> 00:00:45,879
- Kdo jsem?
- Dali mi tě.

12
00:00:45,879 --> 00:00:47,798
- Kdo?
- Můj bratr.

13
00:00:47,798 --> 00:00:49,633
Je naživu?

14
00:00:50,884 --> 00:00:52,302
Pane Grayi?

15
00:01:01,311 --> 00:01:03,814
- Kdo jste?
- Agent Daniel Simmons.

16
00:01:03,814 --> 00:01:08,819
Asi si budeme muset promluvit.
Řekněte mi, kde je můj otec?

17
00:01:11,738 --> 00:01:16,743
Dávám ti propustku,
nechtěj, abych to změnil.

18
00:01:20,497 --> 00:01:24,209
Provedeme nečekané přistání.

19
00:01:24,960 --> 00:01:26,378
Claire?

20
00:01:54,990 --> 00:01:57,784
<i>Tady DM 3-5, padáme!</i>

21
00:01:57,826 --> 00:02:02,706
<i>Nouzové přistání
dva-čtyři-pět na devět-osm</i>

22
00:02:02,706 --> 00:02:05,125
........