1
00:00:09,110 --> 00:00:12,201
Milujem tvoju sprchu.

2
00:00:12,211 --> 00:00:15,323
Well, ak mám byť úprimný,
baby, s tebou je to v nej lepšie.

3
00:00:15,363 --> 00:00:19,748
Všetky tie trysky -
všetky sú veľmi dobré.

4
00:00:21,112 --> 00:00:24,828
Nikdy z tadiaľ neodídem.

5
00:00:34,052 --> 00:00:35,274
Karenin telefón.

6
00:00:35,284 --> 00:00:36,972
Uh, yeah. Je tam Karen?

7
00:00:36,982 --> 00:00:38,861
Nemá čas, Nick.

8
00:00:38,871 --> 00:00:41,720
Môžem niečo odkázať?

9
00:00:41,993 --> 00:00:43,467
Nie, to je v poriadku. Ďakujem.

10
00:00:43,478 --> 00:00:47,023
Nie, ďakujem.

11
00:00:54,761 --> 00:00:56,751
Kto to bol?

12
00:00:56,771 --> 00:00:59,843
Oh, to bol... omyl.

13
00:01:02,136 --> 00:01:06,581
Si pripravený mi pomôcť s tou malou vecou,
čo potrebuje pomôcť?

14
00:01:07,126 --> 00:01:12,631
Oh, yeah. Už prichádzam.

15
00:01:21,471 --> 00:01:23,956
Pozri, viem že to nie je ľahké, takže
kedykoľvek by si sa potrebovala o tom porozprávať,

16
00:01:23,986 --> 00:01:25,674
môžeme sa o tom porozprávať, okay?

17
00:01:25,684 --> 00:01:27,714
Miluješ ešte mamu?

18
00:01:27,724 --> 00:01:30,836
- Yes, ale -
- Ale čo?

19
00:01:30,846 --> 00:01:32,351
Povedal si, že sa môžme porozprávať.

20
00:01:32,382 --> 00:01:37,018
Správne, ale je tu niekoľko otázok - myslím tým,
vyzerá to, že existuje priama odpoveď -

21
00:01:37,038 --> 00:01:39,058
- alebo relatívne priama odpoveď -
Príliš veľa slov, oci.

22
00:01:39,068 --> 00:01:39,745
Čo odo mňa chceš?

23
00:01:39,755 --> 00:01:42,251
- Kiki!
- Mom!

........