1
00:00:20,253 --> 00:00:21,553
Všetci sa len vznášame.

2
00:00:28,958 --> 00:00:30,742
- To si snáď nemohol!
- Nie.

3
00:00:30,776 --> 00:00:32,527
Kiežby som klamal.
Proste som...

4
00:00:33,042 --> 00:00:35,050
Vieš, všetci sme sa práve stali chirurgami.

5
00:00:35,143 --> 00:00:36,190
To bolo ono.

6
00:00:36,204 --> 00:00:37,313
Boli sme elita.

7
00:00:37,444 --> 00:00:39,108
Svet bol náš, vieš?

8
00:00:39,322 --> 00:00:41,473
- A preto si musel byť nahý?
- Nahý.

9
00:00:41,546 --> 00:00:45,414
Áno. A na Hippokratovej soche.

10
00:00:47,470 --> 00:00:49,258
Že si ma nevieš predstaviť.

11
00:00:49,292 --> 00:00:50,269
Čo, nahého?

12
00:00:51,852 --> 00:00:54,118
Pozrime sa.
Budem si musieť domýšľať, ale...

13
00:00:54,494 --> 00:00:56,559
Hej, bude to ťažké.

14
00:00:59,055 --> 00:01:00,128
Takže prišli federáli?

15
00:01:00,849 --> 00:01:02,038
Žiadni federáli.

16
00:01:03,093 --> 00:01:04,364
Kým som nezačal spievať.

17
00:01:06,727 --> 00:01:08,762
- Toto nie je...
- Čo si spieval?

18
00:01:09,188 --> 00:01:10,181
Toto nie je vtipné.

19
00:01:11,030 --> 00:01:13,741
Toto je morálny príbeh
o zákernosti saké.

20
00:01:17,857 --> 00:01:19,387
Práve teraz by som tam bol.

21
00:01:22,709 --> 00:01:23,749
Akože, bolo to...

22
00:01:24,444 --> 00:01:27,329
... bolo to buď to,
alebo národná hymna.

23
00:01:27,363 --> 00:01:29,348
Hlásenia sa v tom rozchádzajú.

24
........