1
00:00:42,013 --> 00:00:43,262
Skutočná kráska, všakže?

2
00:00:43,418 --> 00:00:44,355
Áno, pane.

3
00:00:44,779 --> 00:00:45,943
Vieš ty čo?

4
00:00:46,372 --> 00:00:48,426
Ak kúpiš túto loď
a budeš sa o ňu riadne starať,...

5
00:00:48,911 --> 00:00:50,828
... bude s tebou
do konca tvojho života.

6
00:00:59,466 --> 00:01:00,507
Nuž?

7
00:01:03,241 --> 00:01:04,797
Vy ste za toto zaplatili, pane?

8
00:01:05,328 --> 00:01:06,350
Úmyselne?

9
00:01:07,347 --> 00:01:10,311
Čože? No tak, vážne, Zoe.
Čo si myslíš?

10
00:01:11,788 --> 00:01:13,457
Úprimne, pane?
Myslím, že ste sa nechali ošklbať.

11
00:01:13,491 --> 00:01:15,942
Ošklbať? Čože?
Čo tým chceš povedať?

12
00:01:16,890 --> 00:01:19,046
- Je to kus fei-wu.
- Fei-wu?

13
00:01:20,852 --> 00:01:23,174
V najbližšej dobe
nevyhrá žiadnu súťaž krásy,...

14
00:01:23,593 --> 00:01:27,894
... ale je solídna. Takáto loď bude
s tebou do dňa, kedy zomrieš.

15
00:01:28,743 --> 00:01:30,702
- Pretože bude príčinou smrti.
- Tak to nie je.

16
00:01:31,912 --> 00:01:33,866
Nemáš ani najmenšiu štipku predstavivosti.

17
00:01:34,443 --> 00:01:36,636
- To si viem predstaviť, pane.
- Poď, väčšinu si ešte ani nevidela.

18
00:01:36,670 --> 00:01:40,622
Ukážem ti zvyšok.
A skús nevidieť to, čo je,...

19
00:01:40,773 --> 00:01:43,211
- ... a hľaď na to, čím môže byť.
- To je čo, pane?

20
00:01:43,417 --> 00:01:45,510
- Sloboda.
- Mala som na mysli tamto.

21
00:01:47,015 --> 00:01:49,201
Len to obíď. Myslím, že tu niečo žilo.

22
00:01:49,874 --> 00:01:52,291
Vravím ti, Zoe. Zoženieme
........