1
00:00:11,519 --> 00:00:13,671
Milujem s tebou sexovať.

2
00:00:13,714 --> 00:00:16,880
Myslíš, že sa to zmení, keď sa vezmeme?

3
00:00:18,187 --> 00:00:18,912
Nemusí.

4
00:00:18,947 --> 00:00:21,944
Keď som mala 7, milovala som banánový puding.

5
00:00:21,979 --> 00:00:24,941
Vážne. Milovala som ho. Jedla som ho každý deň.

6
00:00:25,236 --> 00:00:30,469
A jedno ráno, som sa zobudila,
pozrela dole a došlo mi, že ho neznášam.

7
00:00:30,807 --> 00:00:33,551
Bude náš sexuálny život taký, ako
ten banánový puding?

8
00:00:33,593 --> 00:00:37,983
Myslím, že môj banánový puding má viac
sily vydržať, než ten minulý.

9
00:00:38,405 --> 00:00:41,317
Poď sem. Poď sem.

10
00:00:41,352 --> 00:00:43,046
Ďakujem.

11
00:00:43,088 --> 00:00:46,424
- Za čo?
- Že si ma našiel...

12
00:00:47,858 --> 00:00:50,982
A že ma robíš takou istou.

13
00:00:58,157 --> 00:01:00,225
Tak, kam máš dnes namierené?

14
00:01:00,267 --> 00:01:01,921
Musím ísť do Imperialu.

15
00:01:01,956 --> 00:01:07,577
Ja mám, um, stretnutie s
obsluhou, vieš, konečné úpravy.

16
00:01:07,612 --> 00:01:10,818
Si si istá, že tvoj otec bude
okay, keď sa vezmeme v jeho dome?

17
00:01:10,853 --> 00:01:12,967
Nie, ocko hovorí o
veľkej hre a -

18
00:01:13,002 --> 00:01:15,082
Well, a má na starosti peniaze -

19
00:01:15,125 --> 00:01:18,543
Ale keď príde obrad a hostina,
on nič nepovie.

20
00:01:18,586 --> 00:01:20,990
To je mamina parketa.

21
00:01:22,129 --> 00:01:24,712
Bude to dobré. Ver mi.

22
00:01:24,747 --> 00:01:27,245
Táto svadba sa nemie uskutočniť. Nesmie.

23
00:01:27,280 --> 00:01:30,023
No dobre, ale je zajtra. Ľudia sa zlietajú
z celého sveta.
........