1
00:00:12,870 --> 00:00:16,167
Odpad.

2
00:00:16,188 --> 00:00:18,706
- Karen?
- Oh, hej. Hlas diabla.

3
00:00:18,736 --> 00:00:21,517
Uh, tvoja matka mi povedala, že tu budeš.
Neuvedomil som si, že budeš...

4
00:00:21,537 --> 00:00:23,135
Prosím ťa, Nick.
Videl si ma aj menej oblečenú.

5
00:00:23,166 --> 00:00:25,744
Pamätáš, yeah, keď si mal záujem?

6
00:00:25,774 --> 00:00:28,626
- Čo to robíš?
- Čistku.

7
00:00:28,869 --> 00:00:31,852
Zbavujem sa všetkého, čo mi
Simon Elder dal, alebo sa mu páčilo.

8
00:00:31,882 --> 00:00:33,774
Robím to po každej svadbe.

9
00:00:33,784 --> 00:00:37,192
Hoci by ma neprekavapilo, že by si mohol
považovať toto za svadobné predstavenie,

10
00:00:37,213 --> 00:00:39,933
keďže žiadna nebola. Ďakujem ti za to.

11
00:00:39,954 --> 00:00:42,503
Pozri, spravili sme to spolu s tvojim otcom.

12
00:00:42,533 --> 00:00:44,595
Ja viem. Len ste na mňa dávali pozor. Neboj, Nick.

13
00:00:44,626 --> 00:00:46,426
Tvoj metál za chabrosť je na ceste.

14
00:00:46,446 --> 00:00:48,408
Potrebujem aby si to tu podpísala.

15
00:00:48,439 --> 00:00:51,391
Znovu sa obnovujú tvoje akcionárske práva v Darlingovskej spoločnosti,
keď si si nevydala Simona.

16
00:00:51,422 --> 00:00:53,930
Oh, správne!
Mám späť svoje akcie.

17
00:00:53,950 --> 00:00:56,640
Jéžiš, teray to bude lepšie.

18
00:00:57,944 --> 00:01:00,220
Nechaj to tam a vypadni.

19
00:01:02,759 --> 00:01:05,621
Okay, možno som nezvládol tú situáciu úplne perfektne.

20
00:01:05,642 --> 00:01:06,673
Hej, možno.

21
00:01:06,734 --> 00:01:09,838
Ale čokoľvek som spravil, som spravil preto,
že mi na tebe záleží.

22
00:01:09,858 --> 00:01:11,730
Taká je pravda.

23
00:01:13,055 --> 00:01:14,673
Mohol by si teraz odísť?
........