1
00:00:01,840 --> 00:00:05,634
Sú často kritzovaní pre ľahkomyselnosť, akou žijú,

2
00:00:05,674 --> 00:00:08,688
vládnuci z Manhatnu, z ich slonovinovej veže,

3
00:00:08,718 --> 00:00:11,092
nedotknuteľní, nesmrteľní.

4
00:00:11,122 --> 00:00:14,419
Len pohroma, ktorá zasiahne ich svet,
pripomenie...

5
00:00:14,450 --> 00:00:16,448
že Darlingovci sú ľudia.

6
00:00:16,468 --> 00:00:21,034
Dnes večer, skoro mesiac
po tragickej inaugurácii Patricka Darlinga,

7
00:00:21,074 --> 00:00:23,479
Rodina, v snahe ujasniť veci,

8
00:00:23,519 --> 00:00:26,927
súhlasila s rozhovorom o udalostiach toho dňa a
ťažkých následkoch.

9
00:00:26,968 --> 00:00:30,011
Viete prečo, vás Chase Alexander v ten deň hľadal?

10
00:00:30,031 --> 00:00:32,334
Bol nahnevaný, myslím.

11
00:00:32,364 --> 00:00:37,092
Stretol som sa s ním pred tým krátko,
v nejakej právnej veci rodiny.

12
00:00:37,113 --> 00:00:40,227
Bol veľmi zmätený.

13
00:00:40,257 --> 00:00:42,895
Po vstúpení do New Yorkskej historickej federal semovne,

14
00:00:42,925 --> 00:00:47,440
Chase Alexander, švagor Patrick Darling, vystrelil 4 rany.

15
00:00:47,481 --> 00:00:50,301
V tom zmätku si Jeremy Darling udrel hlavu,

16
00:00:50,341 --> 00:00:52,264
a neskôr mu bola zistená amnézia.

17
00:00:52,299 --> 00:00:55,727
Keď mi lekár povedal, že s ním budeme musieť
popracovať, aby sa mu vrátila pamäť,

18
00:00:55,758 --> 00:00:57,097
bola som vydesená.

19
00:00:57,127 --> 00:01:01,267
Viete, Jeremy nebol nebol najbystrejší v škole.

20
00:01:01,302 --> 00:01:03,996
Prvá guľka škrabla vaše rameno.

21
00:01:04,006 --> 00:01:05,406
Aké to bolo?

22
00:01:05,446 --> 00:01:08,104
Bolelo to...

23
00:01:08,114 --> 00:01:09,057
veľmi.

24
00:01:09,088 --> 00:01:11,350
Ďalšie dve guľky stihol poslať mimo,
........