1
00:00:05,438 --> 00:00:07,201
Uh-uh, otoč se.

2
00:00:11,578 --> 00:00:13,443
Oh! Přinesl jsi mi pinatu?

3
00:00:13,513 --> 00:00:14,810
Kdepak.

4
00:00:14,881 --> 00:00:16,212
- Pepsi Challenge?
- Ne, ne.

5
00:00:16,282 --> 00:00:17,874
Budu popravenej?

6
00:00:17,951 --> 00:00:19,919
Jen malý experiment.

7
00:00:19,986 --> 00:00:22,648
Víš, říká se, že když
přijdeš o jeden z pěti smyslů...

8
00:00:22,722 --> 00:00:25,156
...ty ostatní čtyři se
zostří, aby ztrátu nahradily.

9
00:00:25,225 --> 00:00:27,318
Takže, vím, že tě obvykle
testuju v tom, co můžeš vidět...

10
00:00:27,394 --> 00:00:31,194
...ale dnes chci, abys
mi řekl, co uslyšíš.

11
00:00:33,066 --> 00:00:34,533
Připravený?

12
00:00:54,187 --> 00:00:56,985
Dobře.
Pověz mi, co jsi slyšel.

13
00:00:57,057 --> 00:01:00,584
No, šel si k ledničce,
pak ke sporáku...

14
00:01:00,660 --> 00:01:03,959
...a pak si něco vzal
a vyhodil to do odpaďáku.

15
00:01:04,030 --> 00:01:06,498
Znamenitě.
Sundej si pásku.

16
00:01:08,101 --> 00:01:11,002
Hele, můj referát!
Tys´mi ho vyhodil? Proč?

17
00:01:11,071 --> 00:01:14,370
Protože to nebyl tvůj referát.
Viděl jsem, jak si ho dostal od Guse.

18
00:01:14,441 --> 00:01:16,773
Teď si ho vypracuješ sám.

19
00:01:16,843 --> 00:01:20,711
Zvuk, který chci slyšet,
je tahle propiska, píšící po papíře.

20
00:01:23,283 --> 00:01:25,513
Radši bych bral tu popravu.

21
00:01:31,558 --> 00:01:34,425
Je to prostě hloupost, nic víc.
Kdyby neměl žádný chlupy...

22
00:01:34,494 --> 00:01:36,291
...nikdo by neměl právo říkat mu Fuzzy Wuzzy.
........