1
00:00:04,480 --> 00:00:07,410
Vůbec nic tam nevidím, Sheldone.

2
00:00:07,822 --> 00:00:11,426
Dobře, ty jsi doktor, ale já stále slyším
ten otravný zvuk.

3
00:00:12,480 --> 00:00:14,980
Já taky.

4
00:00:15,250 --> 00:00:17,015
Jako vysokofrekvenční pískání?

5
00:00:17,050 --> 00:00:21,605
Ne, je to spíš vytrvalé
narcisistické hučení.

6
00:00:22,599 --> 00:00:24,814
Vážně, není tam žádný zánět, Sheldone.

7
00:00:24,849 --> 00:00:27,594
Pak to musí být nádor.

8
00:00:28,611 --> 00:00:30,350
To opravdu pochybuji.

9
00:00:30,410 --> 00:00:32,350
Možná je to vleklá bakteriální infekce

10
00:00:32,410 --> 00:00:35,484
z dětství, kdy ti strkali hlavu
do mísy a splachovali.

11
00:00:36,614 --> 00:00:39,310
Je to možné?
Stávalo se mi to každou chvíli.

12
00:00:40,103 --> 00:00:42,050
Dokonce i v kostele.

13
00:00:42,801 --> 00:00:46,010
Pokud je to z toho,
tak s tím můžu něco udělat.

14
00:00:47,649 --> 00:00:52,274
Kroužek, kroužek, tečka, tečka,
neuteče ani veška.

15
00:00:54,232 --> 00:00:54,910
Jdu do postele.

16
00:00:54,980 --> 00:00:56,780
Dobře, hned jsem tam.

17
00:00:58,350 --> 00:01:02,464
Nejenom, že si ze mě utahuje,
ale ani to neudělala správně.

18
00:01:03,277 --> 00:01:05,080
Chápeš, že tady Stephanie není proto,

19
00:01:05,150 --> 00:01:07,050
aby léčila tvé imaginární nemoce?

20
00:01:07,495 --> 00:01:11,674
Jak může být imaginární, když slyším zvuk
dvoučárkovaného C?

21
00:01:12,780 --> 00:01:14,980
To je imaginární?

22
00:01:16,141 --> 00:01:17,630
Nemyslím.

23
00:01:21,917 --> 00:01:22,603
Dobrou noc.

........