1
00:00:07,700 --> 00:00:10,700
Nouzový signál,
jako ze Země. SOS.

2
00:00:10,900 --> 00:00:13,500
Odpověděl jsem
na všech frekvencích. Bez odezvy.

3
00:00:13,800 --> 00:00:15,900
Není to loď. Zdroj je pozemní.

4
00:00:16,200 --> 00:00:20,600
Podle mých přístrojů třetí planeta
tohoto solárního systému.

5
00:00:22,300 --> 00:00:25,200
Přímo před námi.
Rozhodně signál pozemského typu.

6
00:00:25,500 --> 00:00:28,700
Od Země jsme vzdáleni
tisíce světelných let.

7
00:00:29,100 --> 00:00:31,300
Tak daleko od ní
žádné kolonie ani lodě nejsou.

8
00:00:38,000 --> 00:00:40,300
Už tu planetu měřím, kapitáne.

9
00:00:40,700 --> 00:00:46,100
Sféroid.
Obvod 24 874 mil.

10
00:00:46,500 --> 00:00:50,500
Hmotnost šestkrát
deset na jedenadvacátou tun.

11
00:00:50,900 --> 00:00:53,900
Hustota 5.517.

12
00:00:54,200 --> 00:00:58,400
Kyslíko-dusíková atmosféra.

13
00:00:58,700 --> 00:01:00,800
Země.

14
00:01:02,100 --> 00:01:06,900
Ne ta, kterou známe. Jiná.

15
00:01:18,900 --> 00:01:22,700
Nejzazší hranice - vesmír.

16
00:01:23,100 --> 00:01:26,500
Jsme svědky putování
hvězdné lodi Enterprise.

17
00:01:26,800 --> 00:01:31,400
Jejím pětiletým posláním
je výzkum tajemných nových světů,

18
00:01:31,800 --> 00:01:35,400
nových civilizací a forem života,

19
00:01:35,800 --> 00:01:38,800
odvážná cesta do míst,
kam se žádný člověk dosud nevydal.

20
00:02:11,100 --> 00:02:14,100
Kapitánův deník,
hvězdné datum 27 13.5.

21
00:02:14,300 --> 00:02:18,300
Ve vzdálených sférách naší galaxie
jsme objevili něco úžasného.

22
00:02:18,700 --> 00:02:24,100
Rádiové signály pozemského typu
........