1
00:00:00,900 --> 00:00:01,775
Dobře. Hotovo.

2
00:00:01,810 --> 00:00:03,985
Podívejte, kluci, pro příště,...

3
00:00:04,020 --> 00:00:05,725
...nevadí mi zabíjet
velké pavouky,...

4
00:00:05,760 --> 00:00:08,970
...ale aspoň ty malé byste
mohli zkusit sami.

5
00:00:09,005 --> 00:00:09,365
Penny, prosím.

6
00:00:09,400 --> 00:00:13,130
Čelíme mnohem vážnějšímu problému,
než jsou zbloudilí pavouci.

7
00:00:14,000 --> 00:00:15,300
Sheldone, tak zlé to není.

8
00:00:15,370 --> 00:00:17,670
Zlé? Je to strašlivé.

9
00:00:18,030 --> 00:00:20,475
Chci říct, slýcháváš o tom,...

10
00:00:20,510 --> 00:00:22,230
...ale nikdy by tě nenapadlo,
že se to přihodí i tobě.

11
00:00:22,265 --> 00:00:23,470
Tak ti napařili knedlíky.

12
00:00:23,630 --> 00:00:24,930
Smiř se s tím.

13
00:00:26,800 --> 00:00:28,730
Nové téma, prosím.

14
00:00:28,965 --> 00:00:29,500
Dobře.

15
00:00:29,670 --> 00:00:32,140
Penny, dovol mi využít tuto příležitost
k tomu, abych ti řekl,...

16
00:00:32,175 --> 00:00:35,730
...že dneska vypadáš obzvlášť úchvatně.

17
00:00:37,670 --> 00:00:39,700
Ani s tisícem kondomů, Howarde.

18
00:00:42,230 --> 00:00:44,670
Takže existuje hranice!

19
00:00:45,700 --> 00:00:47,500
Dobře, nové téma, prosím.

20
00:00:48,070 --> 00:00:51,000
Jo, slyšeli jste, že lidé z bytu
nad vámi se stěhují?

21
00:00:51,070 --> 00:00:52,330
- Ne, pššt!
- Cožeee?!

22
00:00:53,000 --> 00:00:54,770
Lidé seshora se stěhují.

23
00:00:55,030 --> 00:00:55,970
Ne!

24
........