1
00:00:03,800 --> 00:00:05,530
No teda.

2
00:00:07,132 --> 00:00:08,132
Co je?

3
00:00:08,433 --> 00:00:10,433
Nemůžu odpovědět,
aniž bych porušil pravidlo,...

4
00:00:10,444 --> 00:00:11,434
...že nebudu kritizovat
tvou práci.

5
00:00:13,500 --> 00:00:15,260
Tak co pak bylo to "No teda"?

6
00:00:15,330 --> 00:00:18,560
Ukázka mého sebeovládání.

7
00:00:18,830 --> 00:00:21,265
Z vědeckého hlediska
je to v pořádku.

8
00:00:21,300 --> 00:00:23,700
Možná, že slovem
"věda" myslíš...

9
00:00:23,760 --> 00:00:26,030
...něco jiného než já.

10
00:00:32,730 --> 00:00:34,325
Dobře, tak co?

11
00:00:34,360 --> 00:00:37,060
No, vlastně jsi to měl
původně dobře.

12
00:00:38,060 --> 00:00:39,500
Zase jsi naletěl na jeden...

13
00:00:39,560 --> 00:00:42,860
...z mých klasických šprýmů.

14
00:00:42,930 --> 00:00:44,000
Bazinga!

15
00:00:49,630 --> 00:00:51,760
Hmm, tohle je zvláštní e-mail.

16
00:00:51,830 --> 00:00:54,130
Rektor chce, abych se s ním...

17
00:00:54,200 --> 00:00:56,260
...zítra v 8 hodin ráno
setkal v jeho kanceláři.

18
00:00:56,330 --> 00:00:57,260
- Proč?
- To nepíše.

19
00:00:57,330 --> 00:00:59,100
Musí to být naléhavé.

20
00:00:59,160 --> 00:01:01,800
Všichni na univerzitě vědí,
že v 8:00 snídám...

21
00:01:01,860 --> 00:01:04,360
...a v 8:20 chodím na záchod.

22
00:01:04,430 --> 00:01:08,560
Ano, jak jsme mohli
žít před Twitterem?

23
00:01:10,230 --> 00:01:12,030
Řekl bych, že zítra ráno
........