1
00:00:04,546 --> 00:00:07,341
Jerry, jsem rozumný člověk.
Ty skoro rozumný.

2
00:00:07,382 --> 00:00:09,635
Promluvíš s panem Kramerem,
já s paní Kramerovou,

3
00:00:09,635 --> 00:00:11,720
třeba s tím kousek pohneme.

4
00:00:11,762 --> 00:00:15,516
- Počkej chvilku, kdo je ten šťastný?
- Do toho ti nic není. Dobrý?

5
00:00:15,516 --> 00:00:16,892
- Jo.
- Tak fajn.

6
00:00:17,601 --> 00:00:21,939
Jerry, řekni to ještě jednou
a budeš mít u soudu co vysvětlovat.

7
00:00:30,489 --> 00:00:31,448
Jo.

8
00:00:35,577 --> 00:00:39,456
Bože, vezměte...
vezměte si co chcete! Ne!

9
00:01:21,498 --> 00:01:22,541
Lou?

10
00:01:27,546 --> 00:01:28,463
Lou?

11
00:01:36,054 --> 00:01:41,685
MONK S01E08
Mr. Monk and the Other Women

12
00:02:27,731 --> 00:02:29,691
Pořád je se mnou.

13
00:02:31,235 --> 00:02:33,487
Pokaždé, když zavřu oči.

14
00:02:34,863 --> 00:02:37,324
Pořád je jí 34 let.

15
00:02:38,492 --> 00:02:40,827
Má stejné šaty...

16
00:02:42,704 --> 00:02:44,915
A stále je tak...

17
00:02:44,957 --> 00:02:46,166
Adriane?

18
00:02:49,711 --> 00:02:51,964
Musím vám něco říct.

19
00:02:54,174 --> 00:02:58,011
Trudy jste ztratil před pěti lety.
To je docela dlouhá doba.

20
00:02:59,513 --> 00:03:01,390
- Ano?
- Jo.

21
00:03:01,431 --> 00:03:06,353
- Napadlo vás zase s někým chodit?
- Ne.

22
00:03:08,272 --> 00:03:10,941
Napadlo mne, že to uvážím.

23
00:03:12,192 --> 00:03:15,279
........