1
00:00:10,260 --> 00:00:11,345
Zůstaň na zemi.

2
00:00:21,021 --> 00:00:22,022
Je to na tobě...

3
00:00:22,147 --> 00:00:25,067
odejdi a nedostaneš na hubu.

4
00:00:33,367 --> 00:00:35,202
Měls zůstat na zemi, Jacku.

5
00:00:35,911 --> 00:00:36,954
Jacku!

6
00:00:37,663 --> 00:00:38,330
Jacku!

7
00:00:41,250 --> 00:00:41,959
Jacku!

8
00:00:43,293 --> 00:00:44,127
Hej, Jacku!

9
00:00:44,795 --> 00:00:45,671
Někdo tam je!

10
00:00:45,963 --> 00:00:47,589
Musíš... támhle...

11
00:00:47,631 --> 00:00:49,466
- Co?
- Támhle někdo je! Hele!

12
00:00:49,883 --> 00:00:50,676
Pomoc!

13
00:00:52,344 --> 00:00:54,680
Probudil jsem se a...
neumím plavat!

14
00:00:55,806 --> 00:00:56,723
Neumím plavat.

15
00:01:49,693 --> 00:01:50,652
Je to dobrý.

16
00:01:52,237 --> 00:01:53,197
Zhluboka dýchej.

17
00:01:53,614 --> 00:01:54,198
Dělej.

18
00:01:54,907 --> 00:01:55,657
Zhluboka dýchat.

19
00:01:56,241 --> 00:01:57,910
Dýchat...

20
00:02:00,787 --> 00:02:01,914
Zachránils jí?

21
00:02:03,373 --> 00:02:03,999
Co?

22
00:02:06,043 --> 00:02:08,378
Byla tam žena... snažil jsem se...

23
00:02:08,420 --> 00:02:09,338
Zachránils jí?

24
00:02:13,091 --> 00:02:14,134
Pomoc!

25
00:02:15,886 --> 00:02:16,845
........