1
00:00:06,465 --> 00:00:08,865
Není to důstojník amerického námořnictva?

2
00:00:08,866 --> 00:00:09,866


3
00:00:09,866 --> 00:00:11,166
Řekli jen komandér královského námořnictva.

4
00:00:11,167 --> 00:00:13,667
Jenže jakého, Geralde. Je jich víc.

5
00:00:13,668 --> 00:00:15,368
Předpokládám že Britského, doktore.

6
00:00:15,369 --> 00:00:22,269
Švédi, Noři, Australané, Novozélanďané,
Saudi...všichni mají královské námořnictvo.

7
00:00:22,270 --> 00:00:27,370
Řekli jen, že na žádost velvyslanectva máme pitvu vykonat v NCIS.

8
00:00:27,371 --> 00:00:28,771
Kterého velvyslanectva?

9
00:00:29,373 --> 00:00:30,373
Izraelského.

10
00:00:31,173 --> 00:00:32,373
Izraelského?

11
00:00:32,374 --> 00:00:33,474
Tvrdili to.

12
00:00:33,475 --> 00:00:39,375
Hm. Proč by pro boha Izraelská ambasáda posílala cizího námořního důstojníka k nám?

13
00:00:39,376 --> 00:00:43,176
Na to jsem se ptal záchranářů co přivezli tělo, ale taky to nevěděli.

14
00:00:43,177 --> 00:00:49,377
Zavolají mě sem o půlnoci a neví ani ze kterého námořnictva je.
Geralde, co ti to připomíná?

15
00:00:50,156 --> 00:00:52,256
Ah, moji rukavici.

16
00:00:52,257 --> 00:00:53,957
Co dělá v mojí zásuvce?

17
00:00:53,958 --> 00:00:57,658
Pardon, Ducky, asi jsem ji vyměnil. Hned ti ji vrátím.

18
00:00:57,659 --> 00:01:05,759
Ne, ne, Já sám.
A Geralde, rozepni ten vak a zjisti prosím tě pod kterou vlajkou se náš host plavil.

19
00:01:10,040 --> 00:01:13,040
Nepoznals to podle uniformy? Žádný div.

20
00:01:13,041 --> 00:01:29,041
Námořní důstojníci na celém světě nosí téměř identické uniformy. Ve druhé světové,
se dokonce Britští důstojníci jejichž lodě šli ke dnu v zálivu vydávali v Antverpách
za posádky německých ponorek které - dobrý Bože.

21
00:02:11,350 --> 00:02:14,450
Zhasněte světla prosím.

22
00:02:17,301 --> 00:02:19,101
A vraťte se.

23
00:02:21,744 --> 00:02:23,244
Bezpečnostní kamera běží?

24
00:02:30,895 --> 00:02:32,295
Promiň, Ducky.
........