1
00:00:00,512 --> 00:00:05,426
<i>Brought to you by D-Fansubs
D r a m a F a n s u b s</i>

2
00:00:06,047 --> 00:00:08,276
<i>Preklad: mi0
Korekcie: Ryan Giggs</i>

3
00:00:08,277 --> 00:00:09,277
[Epizóda 15]

4
00:00:08,420 --> 00:00:10,890
Bo-Ra, mala by si vstávať.

5
00:00:11,918 --> 00:00:16,314
Bo-Ra! Už sme tu, musíme vystúpiť.

6
00:00:17,084 --> 00:00:19,668
Normálne zaspala.

7
00:00:20,095 --> 00:00:22,541
Počkaj.

8
00:00:30,793 --> 00:00:32,213
Bo-Ra.

9
00:00:33,171 --> 00:00:36,109
Bo-Ra! Zobuď sa! Bo-Ra!

10
00:00:36,242 --> 00:00:37,705
Bo-Ra!

11
00:00:38,266 --> 00:00:41,070
Bo-Ra, zobuď sa! Bo-Ra!

12
00:00:43,398 --> 00:00:45,306
Bo-Ra!

13
00:00:49,914 --> 00:00:52,280
Bo-Ra, si v poriadku?

14
00:00:52,453 --> 00:00:55,787
Bo-Ra! Čo ti je? Si chorá?

15
00:00:55,823 --> 00:00:58,481
Nie, som v pohode.

16
00:00:59,304 --> 00:01:02,504
Musela som byť unavená.

17
00:01:02,837 --> 00:01:05,096
Spala som dlho, že?

18
00:01:05,153 --> 00:01:07,737
Vystrašila si ma.

19
00:01:09,308 --> 00:01:13,271
Oh, prešli sme to!

20
00:01:16,211 --> 00:01:18,018
Poďme.

21
00:01:28,505 --> 00:01:32,301
Už sme prešvihli dve zastávky!

22
00:01:32,456 --> 00:01:34,822
Bo-Ra, naozaj ti nič nieje?

23
00:01:34,919 --> 00:01:39,858
Povedala som, že som v poriadku! Len som od únavy zaspala.

24
00:01:39,916 --> 00:01:41,421
Naozaj?

25
00:01:41,510 --> 00:01:44,743
........