1
00:02:04,798 --> 00:02:06,466
<i>V minulých dílech</i>

2
00:02:06,466 --> 00:02:08,551
Je to potvrzené, jsem těhotná.

3
00:02:09,969 --> 00:02:14,015
<i>Co za otce můžu být?
Nakonec, přece zabíjím lidi.</i>

4
00:02:15,975 --> 00:02:18,895
<i>Já. Duševně chorý
tatík Dexter.</i>

5
00:02:20,188 --> 00:02:24,275
To dítě mít budeme. Ale tvoje role
v jeho životě je jen a jen na tobě.

6
00:02:24,818 --> 00:02:27,987
<i>Včera ráno jsi říkal, až
skončí případ, končíme my.</i>

7
00:02:28,071 --> 00:02:30,115
<i>Myslel jsem, že chápeš, že
se do toho nemůžeme zaplést.</i>

8
00:02:30,115 --> 00:02:31,866
Já hledám vrahy.
To je to, co dělám.

9
00:02:31,866 --> 00:02:33,952
<i>V Oregonu je několik
podobných vražd.</i>

10
00:02:33,952 --> 00:02:34,911
Letí mi to dneska večer.

11
00:02:34,911 --> 00:02:36,996
Jestli odjíždíš, měli bychom se
domluvit, jak to budeme dělat.

12
00:02:36,996 --> 00:02:39,165
Opravdu to všechno
takhle chceš?

13
00:02:40,125 --> 00:02:42,585
<i>Nevím,
jestli můžu být otcem těch dětí.</i>

14
00:02:42,585 --> 00:02:45,004
Jak můžeš říct, že nevíš,
jestli můžeš být jejich otec?

15
00:02:45,004 --> 00:02:46,965
Kde bys byl bez Harryho?

16
00:02:47,465 --> 00:02:50,760
<i>Harry znal mou matku. Laura
Moserová byla jeho informátorka.</i>

17
00:02:50,760 --> 00:02:53,888
<i>Jenom ji využíval?
Využíval mě?</i>

18
00:02:54,431 --> 00:02:58,226
- Táta nebyl perfektní, Deb.
- Co udělal? Nepodváděl mámu...

19
00:02:58,476 --> 00:02:59,894
Hovno, která?

20
00:03:00,103 --> 00:03:03,273
Chci všechny záznamy, co máš
na informátorky mého táty.

21
00:03:03,273 --> 00:03:06,735
- Pohledný informátorky.
- Proč? Něco víš?

........