1
00:01:07,947 --> 00:01:10,338
- Zdravíčko, pane Weste.
- 3. třídou na London Bridge.

2
00:01:10,710 --> 00:01:12,942
- Jen tam, nebo zpáteční?
- To je jedno... jen tam.

3
00:01:17,557 --> 00:01:19,868
Rychle! Rychle!

4
00:02:06,929 --> 00:02:10,926
Je mrtvej.
Musel vypadnout z vlaku.

5
00:02:11,294 --> 00:02:12,933
Koukej na tu hlavu!

6
00:02:13,296 --> 00:02:16,928
Skoč říct na stanici, co se stalo.
Já tu zůstanu.

7
00:02:31,195 --> 00:02:34,190
BRUCE-PARTINGTONOVY
DOKUMENTY

8
00:03:31,378 --> 00:03:33,371
To je pořádná mlha.

9
00:03:37,024 --> 00:03:39,017
Je v těch novinách něco, Watsone?

10
00:03:39,386 --> 00:03:43,383
Další revoluce v Jižní Americe,
hrozící válka v Africe.

11
00:03:43,711 --> 00:03:45,704
Nic, co by vás zajímalo.

12
00:03:48,035 --> 00:03:50,711
Londýnští zločinci jsou
vážně tupci.

13
00:03:52,039 --> 00:03:55,400
Zloděj či vrah by se v takovém dni
mohl Londýnem toulat

14
00:03:55,724 --> 00:03:58,719
jako tygr v džungli,
nikým neviděn, leda svou obětí,

15
00:03:59,408 --> 00:04:02,049
když se na ni vrhne.

16
00:04:02,411 --> 00:04:05,406
Došlo k řadě drobných krádeží.

17
00:04:05,734 --> 00:04:10,051
Tak velkolepá, ponurá scéna
je připravena pro něco lepšího.

18
00:04:12,421 --> 00:04:15,734
- Ještě štěstí, že nejsem zločinec.
- To jistě.

19
00:04:17,426 --> 00:04:20,739
A že takové mlhy nemají
v románských zemích,

20
00:04:21,070 --> 00:04:24,066
- v těch zemích vražd.
- Prosím, pane Holmesi.

21
00:04:24,434 --> 00:04:28,067
- Pane Holmesi...
- Ano, vím, omlouvám se za stav bytu.

22
00:04:30,440 --> 00:04:34,278
........