1
00:00:04,324 --> 00:00:06,844
Tento film mě udivuje pokaždé,
když se na něj díváme.

2
00:00:07,043 --> 00:00:08,356
Co tím myslíš?

3
00:00:08,408 --> 00:00:10,010
Pokyny jsou naprosto jasné:

4
00:00:10,124 --> 00:00:11,867
"nekrmit gremliny po půlnoci"

5
00:00:13,594 --> 00:00:15,419
a "nenechat gremliny namočit".

6
00:00:18,195 --> 00:00:19,441
Co je na tom těžkého?

7
00:00:22,054 --> 00:00:23,114
Čau, kluci.

8
00:00:23,236 --> 00:00:24,186
- Ahoj, miláčku.
- Ahoj.

9
00:00:24,357 --> 00:00:26,422
Á, teď už je miláček?

10
00:00:26,936 --> 00:00:29,475
Ano. Od doby, co se
jejich vztah stal tělesným,

11
00:00:29,510 --> 00:00:31,656
Penny změnila jemu
určený termín náklonnosti,

12
00:00:31,752 --> 00:00:34,471
aby jej odlišila od těch,
kterým říká "zlato",

13
00:00:34,523 --> 00:00:37,230
obvykle proto, aby zjemnila
lehce zastřenou urážku.

14
00:00:38,735 --> 00:00:40,597
Jsi nudný, zlato.

15
00:00:42,347 --> 00:00:44,754
Přesto občas se ji
nesnaží zakrýt vůbec.

16
00:00:45,875 --> 00:00:47,522
Tak co děláte?

17
00:00:47,600 --> 00:00:49,227
Slavíme Columbův den.

18
00:00:49,298 --> 00:00:51,592
Koukáme na Rošťáky, Gremliny
a Mladého Sherlocka Holmese.

19
00:00:52,533 --> 00:00:54,796
Ke všem napsal scénář
Chris Columbus.

20
00:00:56,653 --> 00:00:57,710
Dobře.

21
00:00:57,769 --> 00:00:59,638
A na co koukáte,
když je Den díkůvzdání?

22
00:00:59,700 --> 00:01:01,059
Na Přehlídku.

23
00:01:02,925 --> 00:01:04,262
........