1
00:00:05,240 --> 00:00:06,560
Než uděláš cokoliv unáhleného,

2
00:00:06,560 --> 00:00:08,680
myslím že bys
měl vědět že mám Cipher.

3
00:00:10,040 --> 00:00:11,480
Hned mi ho dej.

4
00:00:11,480 --> 00:00:13,840
Nemyslíš že bychom nejdřív
měli probrat podmínky?

5
00:00:16,640 --> 00:00:18,960
Takže, kdo jsi?

6
00:00:18,960 --> 00:00:20,560
Víš co? Stejně bys
mi to nejspíš neuvěřil.

7
00:00:22,680 --> 00:00:24,040
Poslední možnost.

8
00:00:24,120 --> 00:00:25,760
Kdo jsi?

9
00:00:26,120 --> 00:00:27,400
Chuck.

10
00:00:27,560 --> 00:00:28,240
Dobře.

11
00:00:28,240 --> 00:00:30,920
Teď mi řekni všechno, Chucku.

12
00:00:32,280 --> 00:00:34,200
<i>Určitě mi to neuvěří.</i>

13
00:00:34,400 --> 00:00:35,920
<i>A já mu to nevyčítám.
Myslím, kdo by uvěřil</i>

14
00:00:35,920 --> 00:00:37,240
<i>že vláda vložila
všechna svá tajemství</i>

15
00:00:37,240 --> 00:00:39,360
<i>do jednoho super počítače - Intersectu,</i>

16
00:00:39,360 --> 00:00:41,560
<i>a všechna ta tajemství
se mi stáhla do mozku.</i>

17
00:00:43,000 --> 00:00:44,640
<i>Samozřejmě tomuhle
to říct nemůžu.</i>

18
00:00:44,760 --> 00:00:45,880
Dobře, dobře.

19
00:00:45,880 --> 00:00:48,680
Dobře, jde o to, že tak
nějak pracuju

20
00:00:48,680 --> 00:00:50,600
pro CIA a NSA
ve svém volném čase

21
00:00:50,600 --> 00:00:51,560
když zrovna nedělám v obchodě.

22
00:00:51,560 --> 00:00:52,880
Je to pro mě něco jako
druhý zaměstnání.

23
00:00:52,880 --> 00:00:55,080
........