˙ţ

1

00:00:07,111 --> 00:00:07,994

MARK:

<i>V mojej vízii,</i>2

00:00:07,995 --> 00:00:09,449

<i>som vyaetroval</i>

<i>
o to spôsobilo.</i>3

00:00:09,450 --> 00:00:11,034

Zdalo sa mi, ~e mám nápad

pre
o sa to stalo.4

00:00:11,069 --> 00:00:12,218

Vieme. ~e ste plánovali útok.5

00:00:12,286 --> 00:00:14,578

- Povedz mi
o sa stalo!

- My sme to neurobili.6

00:00:14,613 --> 00:00:16,854

Aj tak ste plánovali zabie

tisíce >udí.7

00:00:16,889 --> 00:00:18,942

Myslím, ~e Boh to spravil

aby nás potrestal.8

00:00:19,024 --> 00:00:21,771

Neviem sa vysporiadae

s Dylananovým stavom.9

00:00:21,806 --> 00:00:22,535

Je autista.10

00:00:22,570 --> 00:00:24,006

Ten mu~ pre mHa

<i>ni
</i> neznamená.11

00:00:24,073 --> 00:00:25,432

Ja ea nepodvediem.12

00:00:25,512 --> 00:00:29,576

15. marca 2010,

budete zavra~dený.13

00:00:34,684 --> 00:00:37,719

(Bjork's "It's Oh So Quiet"

playing)14

00:00:39,971 --> 00:00:41,390

¶ Shh ¶15

00:00:46,396 --> 00:00:48,606

¶ Shh ¶16

00:00:48,798 --> 00:00:52,567

¶ It's oh so quiet ¶17

00:00:52,635 --> 00:00:54,236

¶ Shh ¶18

00:00:54,303 --> 00:00:55,937

¶ Shh ¶19

00:00:56,005 --> 00:00:59,141

¶ It's oh so still ¶20

00:00:59,208 --> 00:01:00,776

¶ Shh ¶21

00:01:00,843 --> 00:01:02,177

¶ Shh ¶22

00:01:02,245 --> 00:01:05,826

¶ You're all alone ¶23

00:01:05,861 --> 00:01:08,183

¶ Shh, shh ¶24

00:01:08,251 --> 00:01:11,753

¶ And so peaceful until ¶25

00:01:13,423 --> 00:01:16,992

¶ You fall in love,

zing, boom ¶26

00:01:17,060 --> 00:01:20,595

¶ The sky up above,

zing, boom, ¶27

00:01:20,663 --> 00:01:22,764

¶ is caving in ¶28

00:01:22,832 --> 00:01:24,266

¶ Wow! Bam! ¶29

00:01:24,333 --> 00:01:26,701

¶ You've never been so nuts

about a guy ¶30

00:01:26,769 --> 00:01:28,703

¶ you wanna laugh,

you wanna cry31

00:01:28,771 --> 00:01:31,573

¶ you cross your heart

and hope to die ¶32

00:01:32,475 --> 00:01:34,109

¶ Till it's over ¶33

00:01:34,177 --> 00:01:36,945

¶ And then ¶34

00:01:36,946 --> 00:01:39,245

¶ Shh, shh ¶35

00:01:39,282 --> 00:01:42,977

¶ It's nice and quiet ¶36

00:01:43,553 --> 00:01:45,787

¶ Shh, shh ¶37

00:01:45,855 --> 00:01:49,772

¶ But soon again ¶38

00:01:52,170 --> 00:01:55,843

<i>¶ Starts another big riot ¶</i>39

00:01:56,699 --> 00:01:57,966

(gasps)40

00:01:58,034 --> 00:02:00,477

(bla bla bla)41

00:02:03,413 --> 00:02:05,123

To je v poriadku,

budea OK.42

00:02:05,124 --> 00:02:06,571

Budea v poriadku, okay?43

00:02:06,609 --> 00:02:09,097

Urobíme to na tri, jasne?

1, 2, 3,44

00:02:09,167 --> 00:02:11,913

zhlboka sa nadýchnea, okay?45

00:02:12,538 --> 00:02:15,017

- 1, 2, 3.46

00:02:32,368 --> 00:02:34,762

MAN: <i>Kie~by som mohol zachránie</i>

<i>viac >udí.</i>47

00:02:34,797 --> 00:02:36,104

<i>Dosiahol som hladinu,</i>48

00:02:36,172 --> 00:02:38,076

<i>odtiahol Austrál
ana

na pobre~ie,</i>49

00:02:38,157 --> 00:02:39,934

a potom aiel domov.50

00:02:39,969 --> 00:02:41,376

Oh, a potom som si,

viete,51

00:02:41,444 --> 00:02:43,617

uvedomil, ~e celý svet

mal výpadok.52

00:02:44,058 --> 00:02:44,964

To bolo pred dvoma tý~dHami.53

00:02:44,999 --> 00:02:46,481

Toto je prvýkrát


o ste nav
tívili doktora?54

00:02:46,549 --> 00:02:47,959

Yeah, doteraz som ~iadneho nepotreboval.55

00:02:48,484 --> 00:02:50,787

Okay.

Nu~, pán Ned, Ja--56

00:02:50,822 --> 00:02:51,841

Volajte ma "Edward."57

00:02:52,908 --> 00:02:53,871

- Edward.

- Po
kajte, viete...58

00:02:53,956 --> 00:02:56,733

Volajte ma "Ned."

Priatelia ma volajú Ned.59

00:02:57,706 --> 00:02:58,660

Ned Ned?60

00:02:58,728 --> 00:03:00,163

Ano, ano.61

00:03:00,363 --> 00:03:02,631

Uh, ako ste mohli zostae tak pokojný?62

00:03:03,107 --> 00:03:05,855

Neviem.

Jednoducho som bol.63

00:03:05,890 --> 00:03:08,686

Tu stojí, ~e vám dali

morfium proti bolesti.64

00:03:08,721 --> 00:03:09,606

- Znamená to--

- Pozrite sa.65

00:03:09,607 --> 00:03:11,007

Mô~u to volae "mor-fajn"66

00:03:11,042 --> 00:03:11,823

preto~e sa cítim skvele67

00:03:11,858 --> 00:03:13,629

po prvýkrat od tej havárie.68

00:03:14,368 --> 00:03:16,327

No, pre~o ste nepriali skôr?69

00:03:16,328 --> 00:03:18,717

Nebolo to a~ tak zlé.

Viete, myslel som, ~e70

00:03:18,752 --> 00:03:20,737

je to len odrenina

ale nie
o...71

00:03:21,317 --> 00:03:24,352

Okay, pán Ned--

Um, Ned. tak
i tak.72

00:03:24,420 --> 00:03:27,210

Uh, myslím, ~e s vaaim krvným obrazom

a boleseou, by sme si vás tu73

00:03:27,245 --> 00:03:29,122

nechae na pozorovanie a

C.T. vyaetrenie, v poriadku?74

00:03:29,157 --> 00:03:31,313

To sú len také kecy, doktorka Benfordová.

Skuto
ne.75

00:03:31,888 --> 00:03:33,208

Okay, dobre.76

00:03:33,243 --> 00:03:34,516

Teraz po tom výpadku,

vy si pamätáte
o--77

00:03:34,584 --> 00:03:37,119

Hey, vaaa vízia--

o ste videli?78

00:03:37,499 --> 00:03:38,603

Nie, tam sa nechceme dostae.79

00:03:39,115 --> 00:03:40,497

Naozaj to chcete vediee?80

00:03:41,757 --> 00:03:44,040

Tancoval som v ko~ených nohaviciach.81

00:03:45,575 --> 00:03:47,162

Ja som nikdy netancoval

v ko~ených nohaviciach.82

00:03:47,230 --> 00:03:47,660

<i>(whoosh)</i>83

00:03:47,964 --> 00:03:51,201

<i>¶ Atomic dog ¶</i>84

00:03:51,692 --> 00:03:53,971

NED: <i>pre mHa to je no
ná mora</i>85

00:03:54,006 --> 00:03:55,797

spolu s klaunami

a pohyblivými schodami.86

00:03:56,191 --> 00:03:58,807

<i>Ale ja som tam bol,</i>

<i>zabával sa v tom bare</i>87

00:03:58,875 --> 00:04:01,999

<i>kde som v~dy chcel íse,</i>

<i>ale nikdy to nevyalo</i>88

00:04:02,211 --> 00:04:04,326

<i>preto~e som si myslel, ~e budem</i>

<i>príli~ nervózny, ~e by som...</i>89

00:04:04,394 --> 00:04:07,006

No, <i>príli~</i> nervózny.90

00:04:08,061 --> 00:04:09,417

Ale tak to nebolo.91

00:04:09,975 --> 00:04:11,153

<i>Bol som aeastný.</i>92

00:04:11,594 --> 00:04:12,978

<i>Bola som kludný.</i>93

00:04:13,013 --> 00:04:14,656

<i>¶ Atomic dog ¶</i>94

00:04:15,228 --> 00:04:16,753

Oh, a bol som
ierny.95

00:04:17,845 --> 00:04:19,203

Po
kaj, vy ste bol...96

00:04:19,766 --> 00:04:21,753

-
ierny za 6 mesiacov?

- Yeah.97

00:04:22,131 --> 00:04:23,525

Ako Oprah.98

00:04:23,666 --> 00:04:25,322

Viea, Afro-Ameri
an.

ierny.99

00:04:26,084 --> 00:04:27,311

Okay.100

00:04:27,904 --> 00:04:29,337

Okay, pán Ned.101

00:04:29,938 --> 00:04:31,907

No, okay.102

00:04:32,317 --> 00:04:33,837

Uvidíme sa neskôr pán Ned.103

00:04:34,047 --> 00:04:35,252

Okay. Yeah.104

00:04:38,447 --> 00:04:43,265

" ierna labue"

Z anglických tituliek pre vás prelo~il MiRiNo.105

00:04:44,954 --> 00:04:47,374

Tak~e oni sú tvoji rodi
ia,

myslím si, ~e by si im106

00:04:47,422 --> 00:04:48,685

mal povedae, ~e sa budeme brae.107

00:04:49,156 --> 00:04:49,676

Uh-huh.108

00:04:49,711 --> 00:04:51,249

Hoci som si istá, ~e kvôli faktu,

~e nie som kórej
anka109

00:04:51,284 --> 00:04:53,415

zájazd na Hawaii nebude zadarmo.110

00:04:54,133 --> 00:04:54,939

Správne.111

00:04:55,164 --> 00:04:57,779

Okay, kde si bol

posledných 20 minút?112

00:04:58,120 --> 00:05:00,544

So OK. Len nejaká práca.

Nejaká práca.113

00:05:00,903 --> 00:05:05,152

Pokúaal som sa vystopovae telefonát

cez, uh, informátora.114

00:05:05,187 --> 00:05:07,826

- je vaetkotko v poriadku?

- Yeah, som tu. OK.115

00:05:07,944 --> 00:05:10,864

Tak, ke hovoríme o práci, mô~em

sa ea na nie
o spýtae?116

00:05:11,347 --> 00:05:13,378

Zadr~ali ste u~ niekoho?117

00:05:15,025 --> 00:05:15,890

Nie.118

00:05:16,264 --> 00:05:19,042

Jedna blond ~ena, zatknutá

v deH výpadku.119

00:05:19,855 --> 00:05:21,571

<i>Bin Laden v Prada?</i>

120

00:05:22,124 --> 00:05:24,226

Nemô~em to potvrdie

ani vyvrátie, Zo.121

00:05:24,758 --> 00:05:26,058

Myslím, ~e sa tak práve stalo, zlato.122

00:05:26,295 --> 00:05:27,996

- Wow.123

00:05:28,341 --> 00:05:29,397

Pozri, profesiónálne,124

00:05:29,465 --> 00:05:31,848

ak v úrade niekomu ublí~ime

po
as procesu,125

00:05:31,883 --> 00:05:32,787

to je zlé.126

00:05:32,958 --> 00:05:33,779

Ale osobne,127

00:05:34,237 --> 00:05:36,589

ak tá ~ena ma
oko>vek

spolo
né s výpadkom,128

00:05:37,073 --> 00:05:39,212

dúfam, ~e spraviea vaetkotko aby jej

Dick Cheney nakopal zadok129

00:05:39,247 --> 00:05:40,469

a zistil
o vie.130

00:05:42,111 --> 00:05:43,712

MARK:

<i>Dámi a páni...</i>131

00:05:43,779 --> 00:05:45,852132

00:05:46,767 --> 00:05:48,211

Som pán vají
ko,133

00:05:48,246 --> 00:05:52,303

rad by som vám predstavil134

00:05:52,338 --> 00:05:56,065

ovsené vlo
ky pre dneané ráno.135

00:05:56,100 --> 00:05:57,857

Tebe aibe, oci.136

00:05:57,892 --> 00:05:58,617

`ibe?137

00:05:58,706 --> 00:06:00,303

- Mô~em dostae "cluck cluck"?

- Cluck cluck!138

00:06:01,464 --> 00:06:02,570139

00:06:03,663 --> 00:06:04,454

Cluck cluck.140

00:06:04,567 --> 00:06:06,126

Díky moc.141

00:06:06,161 --> 00:06:09,037

- Myslím, ~e moju mamu poznáa.142

00:06:09,406 --> 00:06:09,806143

00:06:09,977 --> 00:06:10,272

Oh!144

00:06:10,339 --> 00:06:12,607

OLIVIA: Oh.

- Aw, pán vají
ko!145

00:06:12,675 --> 00:06:13,940

Wow, ty skuto
ne máa146

00:06:14,039 --> 00:06:16,534

Shakespearovský humor.147

00:06:16,569 --> 00:06:18,945

Ah, mohol by si sa hrae tie~,

mohol by si bye...148

00:06:19,025 --> 00:06:21,484

francúzsky toast.149

00:06:21,485 --> 00:06:24,205

- toast lásky.150

00:06:24,730 --> 00:06:26,149

- Dobré ráno.

- Dobré ráno.151

00:06:26,184 --> 00:06:26,890

Ahoj, mami.152

00:06:26,957 --> 00:06:27,834

Ahoj, zlatko.153

00:06:28,006 --> 00:06:31,600

Hádaj kto ea dnes vyzdvyhne zo akoly?154

00:06:31,992 --> 00:06:34,169

- Nicole?

- Správne. Nicole.155

00:06:34,204 --> 00:06:37,363

Chýbala si jej.

Opäe sa bude o teba starae.156

00:06:37,398 --> 00:06:38,670

Yay!157

00:06:38,705 --> 00:06:41,489

- Yeah, Nicole sa vráti.

- Yeah, Nicole sa vráti späe.158

00:06:43,507 --> 00:06:44,941

akujem za raHajky.159

00:06:45,958 --> 00:06:47,287

Po dlhaom
ase,160

00:06:47,322 --> 00:06:49,774

som si pripadala ako normálny
lovek.161

00:06:52,024 --> 00:06:52,987

Viem
o tým myslía.162

00:06:58,755 --> 00:07:00,353

Dáa si zmrzlinu alebo nie
o?163

00:07:01,605 --> 00:07:02,488

Kde bolo to miesto164

00:07:02,523 --> 00:07:04,125

kam si chodila s Tracy

ke si bola malá?165

00:07:04,160 --> 00:07:05,729

Urobili z toho pajzel166

00:07:05,796 --> 00:07:07,389

- kým som bola na strednej.

- Hmm.167

00:07:09,657 --> 00:07:12,380

Vaetkotky peniaze
o zarobí

za tvoje opatrovanie168

00:07:12,415 --> 00:07:13,594

minie aby ti kúpila mlie
ny koktajl.169

00:07:16,328 --> 00:07:17,723

Mala by som u~ íse.170

00:07:17,758 --> 00:07:19,309

Je to môj prvý deH


o sa vraciam ku Benfordovcom,171

00:07:19,376 --> 00:07:20,507

Preto nechcem príse neskoro.172

00:07:23,336 --> 00:07:25,393

Mark mi povedal,

~e si odiala bez vysvetlenia.173

00:07:26,937 --> 00:07:28,419

Prepá
, Aaron.174

00:07:28,454 --> 00:07:31,155

Dohodol si mi u nich prácu

a ja som to totálne posrala.175

00:07:31,600 --> 00:07:32,392

Keby to bola pravda,176

00:07:32,463 --> 00:07:34,068

nechceli by aby si sa vrátila.177

00:07:34,725 --> 00:07:36,282

Viea, Nicole,

nie si sama.178

00:07:36,334 --> 00:07:38,070

Ka~dý je z toho vystraaený.179

00:07:38,329 --> 00:07:40,722

Ale myslím, ~e sa musíme oddae

vyaaej moci180

00:07:40,773 --> 00:07:42,428

a verie tomu
o sme videli,181

00:07:42,463 --> 00:07:44,296

videle sme to z nejakého dôvodu.182

00:07:50,423 --> 00:07:53,163

OLIVIA: <i>Tak~e necháme pani Cowbellovú na diéte</i>183

00:07:53,198 --> 00:07:55,360

a ak sa to zhoraí

napojíme ju na prístroje.184

00:07:55,395 --> 00:07:55,712

Yeah.185

00:07:55,780 --> 00:07:58,030

A, uh,
o je so snímkou, ktorú--186

00:07:58,698 --> 00:07:59,888

Ale, no tak.187

00:08:00,302 --> 00:08:01,869

No tak!188

00:08:01,904 --> 00:08:02,552

Ugh!160

00:08:03,505 --> 00:08:05,963

o je na tej snímke toho chlapca

z autobusovej nehody?161

00:08:05,998 --> 00:08:07,216

- Jo, Neda?

- Mm-hmm.162

00:08:07,560 --> 00:08:10,011

Ja naHho nemô~em prestae mysliee.163

00:08:10,404 --> 00:08:12,279

Viea, ako sa niekt mô~e164

00:08:12,314 --> 00:08:14,789

zmenie z belocha na Afroameri
ana?165

00:08:15,153 --> 00:08:17,897

Teda... ak je to jeho vízia budúcnosti,166

00:08:17,932 --> 00:08:18,917

- tak asi...

- Bryce,167

00:08:18,918 --> 00:08:19,851

potrebujem ea v prítomnosti.168

00:08:19,886 --> 00:08:20,700

- Tu a teraz.

- Jo.169

00:08:20,735 --> 00:08:23,166

Rozumiea? Pacienti,

lie
enie, C.T....170

00:08:23,201 --> 00:08:25,137

Ak ho nemáme.

Pohotovose má nával.171

00:08:25,172 --> 00:08:26,851

Neda stále odsúvajú.172

00:08:26,878 --> 00:08:28,983

Bola som za doktorom Flemmingom.173

00:08:29,946 --> 00:08:30,289

Za kým?174

00:08:30,324 --> 00:08:32,017

Blythe Flemming...

psychiater,175

00:08:32,052 --> 00:08:33,799

ku ktorému budea ka~dý tý~deH chodie.176

00:08:33,834 --> 00:08:35,333

Jo, fajn,

len... viea...177

00:08:35,368 --> 00:08:36,622

Mal som svoje dôvody a...178

00:08:36,673 --> 00:08:37,834

No tak.

Skoro pred mesiacom179

00:08:37,934 --> 00:08:40,042

si stál na móle so zbraHou.180

00:08:45,770 --> 00:08:46,780

Hej, viem,

ako to znie.181

00:08:46,848 --> 00:08:48,712

- Ale ver mi, vaetkotko sa zmenilo...

- Ak tu chcea dalej pracovae,182

00:08:48,783 --> 00:08:50,841

budea chodie

dvakrát tý~dne ku psychiatrovi.183

00:08:50,876 --> 00:08:51,585

- Rozumiea?

- Jo.184

00:08:52,750 --> 00:08:54,173

Prepá
te mi!185

00:08:55,769 --> 00:08:56,574

Sakra.186

00:09:00,128 --> 00:09:01,204

<i>Ahoj, zlato.</i>187

00:09:02,846 --> 00:09:03,570

Prepá
te.188

00:09:13,375 --> 00:09:14,047

Viea
o?189

00:09:14,087 --> 00:09:16,106

Ten mladý Simcoe

je hrozne nesvoj.190

00:09:16,141 --> 00:09:17,811

Chcem ho presunúe na fyzioterapiu.191

00:09:17,879 --> 00:09:19,697

Jo, ale je na antibiotikách.192

00:09:20,962 --> 00:09:22,580

Tak hne ako to pôjde, áno?193

00:09:22,615 --> 00:09:24,486

- Jo.

- A chcem ten Nedov snímok.194

00:09:24,521 --> 00:09:26,336

Tak~e ak budea musiee,

dotla
ía ho tam sám.195

00:09:26,371 --> 00:09:26,868

Dobre.196

00:09:27,489 --> 00:09:29,071

<i>Tak~e teraz chcete

íse opäe do Somálska?</i>197

00:09:29,072 --> 00:09:31,478

Minulý tý~deH ste ma prehovorili

na cestu do Nemecka,198

00:09:31,513 --> 00:09:33,434

- kvôli nejakej fotke.

- A vyplatilo sa to.199

00:09:33,523 --> 00:09:35,296

Aha.

Priali ste na nejaké vrany,200

00:09:35,331 --> 00:09:37,170


o zemreli v Somálsku

pred 18 rokmi.201

00:09:37,205 --> 00:09:38,886

Viete, vaaa definícia

slova "vyplatie sa"202

00:09:38,887 --> 00:09:40,038

je trochu iná ne~ tá moja.203

00:09:40,073 --> 00:09:42,222

Ak sa ten výpadok u~ stal,204

00:09:43,080 --> 00:09:43,813

mô~e to bye dôle~ité.205

00:09:43,848 --> 00:09:45,354

Súhlasím, len nás trochu udivuje,206

00:09:45,389 --> 00:09:47,112

pre
o sme o tom pred tým nepo
uli.207

00:09:47,147 --> 00:09:48,585

Dôkaz, Stan.

Je tam dôkaz.208

00:09:48,620 --> 00:09:49,285

Ako som videl,209

00:09:49,356 --> 00:09:52,886

vaetko,
o máte, je poznámka

pod
iarou u ~iadosti o grant u C.D.C.210

00:09:52,921 --> 00:09:54,536

S Markom sme na tom pracovali

a sna~ili sa211

00:09:54,597 --> 00:09:57,504

zohnae satelitné

snímky z Langley z roku 1991.212

00:09:57,656 --> 00:09:59,256

Ty by nám mohlo

potvrdie podezrenie, tak~e...213

00:09:59,291 --> 00:10:01,644

Mo~no má C.I.A. teraz

na práci iné veci,214

00:10:01,679 --> 00:10:04,313

ne~ vám hladae fotky z minulého deseero
ia.215

00:10:04,576 --> 00:10:06,688

Páni, je to tak.216

00:10:06,990 --> 00:10:08,545

To Nemecko vá~ne nevyalo,217

00:10:08,580 --> 00:10:10,356

sna~íte sa to rozaírie.218

00:10:10,537 --> 00:10:11,151

Rozumiem.219

00:10:12,103 --> 00:10:16,396

Ale naatvae si C.I.A.

není tá správna cesta.220

00:10:20,079 --> 00:10:20,851

Ahoj, Al,221

00:10:21,383 --> 00:10:23,260

pamätáa na toho

hackera,
o sme zaaili?222

00:10:23,295 --> 00:10:25,740

Viea, ten,
o sa nabúral

do NBU (nbuser123 :-) )223

00:10:26,231 --> 00:10:28,709

a pichol tak do v
elieho úlu v zámorí?224

00:10:29,199 --> 00:10:30,162

Cheeto Dust?225

00:10:30,197 --> 00:10:32,057

Jo, to je on.

Myslía,226

00:10:32,092 --> 00:10:35,500

~e by sa mu pá
il

výlet do po
íta
ov v Langley?227

00:10:36,199 --> 00:10:38,363

Jo, myslím, ~e pá
il.

Je to nelegálne.228

00:10:39,420 --> 00:10:41,986

Teda!

`piclovae vlastnú krajinu?229

00:10:42,349 --> 00:10:44,289

To je viac ne~ tanec medzi pravidlami.230

00:10:44,324 --> 00:10:45,895

Hovoríme tu o národnej bezpe
nosti.231

00:10:46,257 --> 00:10:49,157

Jo. Máa pravdu.

Kde je Demetri?232

00:10:49,192 --> 00:10:51,671

`iel pre tú sexy blonatú

teroristku do väzby.233

00:10:51,706 --> 00:10:53,218

- Teraz ju vyslúcha.

- Pre
o?234

00:10:53,869 --> 00:10:55,233

To neviem.

Preto~e je to ko
ka?235

00:10:57,247 --> 00:11:00,074

Opakujem len to,


o u~ som povedala stokrát.236

00:11:00,109 --> 00:11:03,576

Volám sa Alda Hertzogová

a som poctivá obchodní
ka.237

00:11:03,611 --> 00:11:05,081

Jo, pri jednom z tých obchodov238

00:11:05,116 --> 00:11:06,422

sme vás pri výpadku chytili.

Spomínate si?239

00:11:06,724 --> 00:11:07,859

So známým teroristom,240

00:11:07,894 --> 00:11:09,427

pri predaji vojenského

jaderného materiálu.241

00:11:09,428 --> 00:11:11,298

Tak ma obviHte za zlo
in.242

00:11:11,579 --> 00:11:13,840

Nemô~ete ma tu dr~ae bez dôvodu.243

00:11:13,875 --> 00:11:14,796

Máte pravdu.244

00:11:15,137 --> 00:11:17,258

Mô~ete zavolae na ambasádu a sea~ovae sa.245

00:11:17,609 --> 00:11:19,092

Mimochodom, aká ~e je to ambasáda?246

00:11:19,127 --> 00:11:21,010

Chceme to vediee, preto~e...247

00:11:21,997 --> 00:11:23,472

vám chceme dáe správnu telefonnu kartu.248

00:11:26,957 --> 00:11:29,545

Vá~ne mi lichotí,

~e po tom vaetkom,
o sa stalo,249

00:11:29,580 --> 00:11:31,402

máte stále potrebu hovorie so mnou.250

00:11:32,172 --> 00:11:33,775

Ale ja som ni
 zlého nespravila.251

00:11:34,398 --> 00:11:36,481

Vy chcete mojich spolupracovníkov.252

00:11:36,516 --> 00:11:39,560

Zlato, vaai spolupracovníci

zomreli po
as výpadku.253

00:11:39,932 --> 00:11:41,153

A to úplne.254

00:11:43,604 --> 00:11:45,250

Chcete mi dae niekoho iného?255

00:11:49,019 --> 00:11:51,302

Siee reataurácií

Customer Choice.256

00:11:56,796 --> 00:11:57,917

Ten je v Indii.257

00:11:58,158 --> 00:12:00,526

Mesto s mno~stvom odposluchov,258

00:12:00,561 --> 00:12:02,703

ale nikdy sme ni
 významného nezistili.259

00:12:02,994 --> 00:12:04,874

Siee reataurácií

Customer Choice.260

00:12:05,247 --> 00:12:07,527

To je vaetko,
o pre vás dnes mám.261

00:12:16,470 --> 00:12:17,584

Kráti sa vám
as,262

00:12:17,644 --> 00:12:19,894

po
as ktorého bude tenhle rozhovor civilný.263

00:12:21,400 --> 00:12:22,772

Vá~ne, agent Noh?264

00:12:23,143 --> 00:12:25,803

Ja som si myslela, ~e to vám sa kráti
as.265

00:12:27,408 --> 00:12:28,124

o ste to povedala?266

00:12:29,540 --> 00:12:32,253

Mali by ste odtialto vá~ne vypadnúe,

ne~ bude príli~ neskoro.267

00:12:37,853 --> 00:12:39,579

Ja to...

ja to nechápem.268

00:12:39,580 --> 00:12:41,969

Miesto, aby sme sledovali

naau stopu v Somálsku,269

00:12:42,004 --> 00:12:43,992

chcete znovu otvorie ten prípad

apinavej bomby?303

00:12:44,027 --> 00:12:44,906

Nikdy sme ho neuzavreli.304

00:12:44,941 --> 00:12:48,450

A to Somálsko, to nie je stopa.

Je to prinejlepaom miestna legenda.305

00:12:48,485 --> 00:12:50,033

Ale teraz, zpäe na Zem.306

00:12:50,068 --> 00:12:52,543

<i>- Máme o
itého svedka...

- Z obchodu so zbraHami.</i>307

00:12:52,578 --> 00:12:54,393

Ktorý prebiehal v deH výpadku.308

00:12:55,011 --> 00:12:58,754

Mo~no to nie je tak sexy ako

mUtva hydina z Afriky,309

00:12:58,789 --> 00:13:01,134

ale musía uznae, ~e na
asovanie

je trochu divné, Mark.310

00:13:01,169 --> 00:13:03,141

- Je to náhoda!

- A
o ke je?311

00:13:04,135 --> 00:13:07,597

Máme tu významnú stopu

vo vyaetrování terorizmu312

00:13:07,632 --> 00:13:09,842

a o to nám tu v podstate ide.313

00:13:09,877 --> 00:13:10,538

Súhlasím.314

00:13:11,493 --> 00:13:13,838

Poalite mi poh>adnicu z India.315

00:13:16,720 --> 00:13:17,425

Dobre.316

00:13:18,891 --> 00:13:21,321

o sa to s tebou sakra deje?317

00:13:22,582 --> 00:13:24,976

Pre dnes chcem bye agentom FBI, mô~em?318

00:13:24,977 --> 00:13:25,870

}ivot je krátky.319

00:13:40,304 --> 00:13:42,937

akujem, ~e ma tu nechávate.320

00:13:43,774 --> 00:13:45,135

Dobrý deH, pan Simcoe.321

00:13:45,409 --> 00:13:47,644

Obávám sa, ~e som ten otravný rodi
322

00:13:48,245 --> 00:13:50,062


o sa pýta na milion podrobností.323

00:13:50,814 --> 00:13:52,739

Chcem sa vám za to ospravedlnie.324

00:13:55,519 --> 00:13:56,898

Vidím, ~e je vám to nepríjemné.325

00:13:57,755 --> 00:14:00,606

Nie, nie je. Vôbec mi to nie je nepríjemné.326

00:14:01,158 --> 00:14:03,226

Prepá
te mi ten môj ranný výbuch...327

00:14:03,294 --> 00:14:04,647

Tu scénu na chodbe,328

00:14:04,757 --> 00:14:08,437

tú letiacu tácku s jedlom.329

00:14:10,768 --> 00:14:11,893

To ten jeho autizmus.330

00:14:12,247 --> 00:14:14,673

Neviem, ako sa s ním mám rozprávae, ke je taký.331

00:14:14,724 --> 00:14:16,228

Niekedy nemusíte vraviee ni
.332

00:14:16,279 --> 00:14:18,498

Sta
í, ke tam ste.

Dík.333

00:14:20,877 --> 00:14:21,490

akujem.334

00:14:21,679 --> 00:14:22,484

Jo, bohu~ial,335

00:14:22,564 --> 00:14:24,574

od náaho rozchodu som ho moc nevídal.336

00:14:25,810 --> 00:14:27,587

Chápete, moc práce, a...337

00:14:29,920 --> 00:14:31,157

No, skoro ho nepoznám.338

00:14:32,423 --> 00:14:34,633

Ale teraz ste tu.

To je hlavné.339

00:14:36,260 --> 00:14:37,384

Dobrý spánok vám pomô~e.340

00:14:37,473 --> 00:14:41,132

Jo, ke nepo
ítam tie dve

luxusné plastové stoli
ky,341

00:14:41,167 --> 00:14:43,919

na Dylanovej izbe, ove
ky moc nepomáhajú.342

00:14:43,920 --> 00:14:46,097

Nemal by ste tam spae ka~dú noc.343

00:14:46,132 --> 00:14:47,065

Viete...344

00:14:47,538 --> 00:14:49,516

policia mi dala klú
e od domu jeho matky.345

00:14:49,657 --> 00:14:51,635

Ale ja tam proste nedoká~em íse.346

00:14:51,935 --> 00:14:52,917

Mal by ste to aspoH skúsie.347

00:14:52,952 --> 00:14:56,498

Mo~no, ke uvidíte Dylanovu izbu, jeho veci...348

00:14:56,948 --> 00:14:58,714

za
nete chápae, aký je.349

00:15:00,350 --> 00:15:01,414

To>ko
asu stráveného v nemocnici350

00:15:01,475 --> 00:15:03,124

nikomu nepridá, pan Simcoe.351

00:15:03,621 --> 00:15:04,708

Dr~te sa.352

00:15:07,091 --> 00:15:10,190

Zdravím, doktorka B., mám

hotový ten rentgen.353

00:15:10,225 --> 00:15:11,864

Len si idem po vegetariánsky hot-dog354

00:15:11,899 --> 00:15:13,209

- ne~ sa vytla
í.

- Prelo~te Dylana Simcoa355

00:15:13,270 --> 00:15:14,390

na fyzioterapiu.356

00:15:14,966 --> 00:15:17,317

- Ja som myslel, ~e ho chcete...

- S antibiotikami na terapiu mô~e.357

00:15:17,318 --> 00:15:18,362

Prelo~te ho tam.358

00:15:19,503 --> 00:15:20,370

Tak dobre.359

00:15:27,645 --> 00:15:29,775

Nechápem, o
o tu ide.360

00:15:29,810 --> 00:15:30,945

Vitaj v klube.361

00:15:31,715 --> 00:15:34,147

Vaaa reataurácia figuruje

v tajnom vyaetrovaní.362

00:15:34,238 --> 00:15:36,551

Potrebujeme mená a adresy vaetkých zamestnancov.363

00:15:36,821 --> 00:15:38,255

Zoznam, prosím.

akujem.364

00:15:38,956 --> 00:15:41,139

Burgery a vafle... to je

vaetko,
o tu robíme.365

00:15:41,225 --> 00:15:42,387

AspoH zatial.366

00:15:42,493 --> 00:15:44,345

Budeme podávae aj mrazené jogurty367

00:15:44,346 --> 00:15:46,591

- chápete, v budúcnosti.

- Tak~e tu to vlastní368

00:15:46,626 --> 00:15:48,307

firma Customer Choice restaurant?369

00:15:48,308 --> 00:15:50,681

Toto miesto je Customer Choice restaurant.370

00:15:50,682 --> 00:15:52,354

Eate sme sa moc nerozrástli.371

00:15:54,137 --> 00:15:56,516

Dáte nám s agentom Nohem chvílu, prosím?372

00:15:56,737 --> 00:15:57,510

Jasne, jo.373

00:15:57,575 --> 00:16:00,644

Prineste niekdo tu pánom od FBI pár burgerov.374

00:16:01,445 --> 00:16:03,458

Páni, neviem, pre
o som sem nechcel íse.375

00:16:03,493 --> 00:16:04,304

To je teda pokrok...376

00:16:04,525 --> 00:16:05,881

- Chcú za
ae s mrazeným jogurtom!

- No tak.377

00:16:18,122 --> 00:16:19,494

Stojte!378

00:16:20,631 --> 00:16:21,607

FBI!379

00:16:27,787 --> 00:16:28,928

Stáe!380

00:16:39,283 --> 00:16:41,024

- Be~ z>ava. Ja idem doprava.

- Jasne.381

00:17:34,200 --> 00:17:35,543

No tak. Nastav ruky.382

00:17:36,249 --> 00:17:36,936

Máa ho!383

00:17:40,333 --> 00:17:41,361

Dr~ hubu!384

00:17:41,412 --> 00:17:43,007

- Kam be~ía?

- Vstávaj.385

00:17:43,179 --> 00:17:43,963

Vstávaj!386

00:17:44,053 --> 00:17:45,803

Myslel som, ~e ideme len na burger.387

00:17:46,103 --> 00:17:48,177

Na kolená! Dole na kolená!388

00:17:48,757 --> 00:17:50,062

Po
ul som, kto ste.389

00:17:50,092 --> 00:17:52,170

FBI ma mô~e bozae v rie!390

00:17:52,761 --> 00:17:54,297

Ale ale!391

00:17:55,581 --> 00:17:56,729

Uránový koncentrát, Mark.392

00:17:57,386 --> 00:17:59,972

ierny trh s uránovým koncentrátom.393

00:18:00,068 --> 00:18:01,118

Tak
o, necháme ho tu,394

00:18:01,330 --> 00:18:02,173

vrátíme sa do kancelárie395

00:18:02,244 --> 00:18:03,379

a budeme dalej
umiee na tvoju nástenku?396

00:18:03,488 --> 00:18:05,348

Toto ty nechciee, yo.397

00:18:06,540 --> 00:18:07,212

Hej!398

00:18:07,624 --> 00:18:09,237

Koncentrát.399

00:18:11,610 --> 00:18:14,093

To je tráva, druh trávy, s ktorou obchoduje!400

00:18:14,128 --> 00:18:16,353

Je to najhoraí typ v okolí.401

00:18:16,388 --> 00:18:19,387

V mojej vízii som aoferoval pasácku káru.402

00:18:19,454 --> 00:18:21,346

19 palcové kolesá403

00:18:21,456 --> 00:18:24,337

Budem ako z Scarface.404

00:18:25,341 --> 00:18:27,143

Osud nemô~ea zmenie.405

00:18:29,609 --> 00:18:32,066

Dr~ hubu!406

00:18:32,581 --> 00:18:34,148

Pravda bolí, debil!407

00:18:34,612 --> 00:18:36,213

- Nechaj ma tak! Nechaj ma!

- o robía?408

00:18:36,248 --> 00:18:37,982

- Rozbijem mu hubu!

- Hovorím o dneaku!409

00:18:38,017 --> 00:18:39,165

Hovorím o tebe!410

00:18:39,658 --> 00:18:41,300

Len hladáa niekoho, koho by si zastrelil.411

00:18:41,361 --> 00:18:43,637

Nechaj stranou svoje osobné

sra
ky a rob svoju prácu!412

00:18:43,638 --> 00:18:45,836

Já ju robím! AspoH nesedím na riti,413

00:18:45,871 --> 00:18:47,678

a ne
akám, a~ sa mi nie
o zjaví vo sne!414

00:18:47,769 --> 00:18:49,979

Daj mi pokoj. Nehovoríme

o tom,
o som videl.415

00:18:50,014 --> 00:18:51,057

Ale o tom,
o si urobil!416

00:18:59,233 --> 00:19:00,428

15. marec.417

00:19:03,835 --> 00:19:05,380

Tri strely do hrude.418

00:19:08,099 --> 00:19:09,919

Nezomriem len tak.

Niekto ma zabije.419

00:19:27,083 --> 00:19:28,107

Ako si to zistil?420

00:19:31,054 --> 00:19:32,281

Anonymný telefonát.421

00:19:33,590 --> 00:19:36,896

Tá ~enská to vraj
ítala v nejakej správe.422

00:19:38,028 --> 00:19:39,204

To je vaetko,
o mi povedala.423

00:19:42,232 --> 00:19:43,795

Mark, prepá
, ~e som ti to nepovedal.424

00:19:43,855 --> 00:19:47,959

ale myslel som, ~e by som

mohol nájse svojho vraha425

00:19:47,960 --> 00:19:50,558

alebo aspoH nejaké vodítko.

Ja neviem, ale...426

00:19:51,174 --> 00:19:53,367

Pod>a
oho si usúdil, ~e tu nie
o bude?427

00:19:54,744 --> 00:19:57,420

Pod>a Aldy mi dochádza
as.428

00:19:57,820 --> 00:19:58,925

To je vaetko,
o ti povedala?429

00:19:59,683 --> 00:20:00,491

Jo.430

00:20:01,586 --> 00:20:03,986

Dem, Alda je profík.431

00:20:04,054 --> 00:20:07,040

Vie, ~e si zranitelný a vsadila na to.432

00:20:11,561 --> 00:20:13,490

Nepo
ujem ni
 iného ne~ tikanie.433

00:20:15,131 --> 00:20:15,930

Ka~dý deH.434

00:20:16,766 --> 00:20:18,018

o mám robie?435

00:20:18,191 --> 00:20:21,981

Nejak... musía prekonae strach436

00:20:22,874 --> 00:20:23,903

a bojovae.437

00:20:24,484 --> 00:20:26,344

- Ako?

- Viea,
o som videl.438

00:20:29,263 --> 00:20:31,488

<i>Bol som v kancelárii, díval sa na Mozaiku,</i>439

00:20:31,609 --> 00:20:32,863

<i>a niekto ma priaiel zabie.</i>440

00:20:33,283 --> 00:20:34,318

Ty a ja sme pareáci.441

00:20:34,417 --> 00:20:36,703

Ak priali zabie mHa, najskôr iali aj po tebe.442

00:20:36,738 --> 00:20:38,687

- alebo pôjdu.

- Je to budúcnose, Mark.443

00:20:39,890 --> 00:20:41,257

Pre
o myslía, ~e ju zmenía?444

00:20:41,275 --> 00:20:42,148

Preto~e sme to videli.445

00:20:42,526 --> 00:20:46,276

Tým,
o sme videli, mô~eme

zabránit tomu,
o sme videli.446

00:20:46,311 --> 00:20:50,266

Demetri, tvoju vra~du mô~eme

vyrieaie, skôr ne~ sa stane.447

00:20:50,333 --> 00:20:54,148

Preto chcem mae vaetko v Mozaike.448

00:20:54,446 --> 00:20:57,204

Kvôli tebe. Kvôli mne.

Kvôli vaetkému.449

00:21:06,583 --> 00:21:07,897

Mô~eme odtia>to vypadnúe?450

00:21:11,421 --> 00:21:12,726

Jo. Mô~eme.451

00:21:14,319 --> 00:21:15,668

Prepá
te.452

00:21:16,426 --> 00:21:17,717

Zdravím, pan Simcoe.453

00:21:17,861 --> 00:21:19,090

Dáváte si pauzu?454

00:21:19,663 --> 00:21:21,661

Len sa riadim radami.455

00:21:22,966 --> 00:21:24,292

Myslím, ~e ste nie
o zabudol v Dylanovej izbe.456

00:21:24,293 --> 00:21:27,144

Oh... akujem.457

00:21:27,411 --> 00:21:29,665

- Je krásna.

- Jo.458

00:21:30,140 --> 00:21:30,850

Vaae priatelkyHa?459

00:21:31,775 --> 00:21:34,312

Eate sme sa vlastne nestretli.460

00:21:34,444 --> 00:21:35,440

<i>
oskoro uvidíte...</i>461

00:21:35,561 --> 00:21:38,842

<i>Poatoví úradník z Glendale

sa chce pomocou webu Mozaika</i>462

00:21:38,843 --> 00:21:40,410

<i>stretnúe s policajtami,</i>463

00:21:40,501 --> 00:21:42,747

<i>ktorí by mu pomohli zachránie ~ivot.</i>464

00:21:42,898 --> 00:21:45,110

<i>Nenechajte si to újse.

Ale najskôr...</i>465

00:21:45,789 --> 00:21:47,158

To je neuveritelné,
o?466

00:21:47,362 --> 00:21:49,602

asová anomália vo svetovom merítku.467

00:21:50,861 --> 00:21:52,282

Jo, to sedí.468

00:21:53,752 --> 00:21:55,061

o ste videl vy?469

00:21:57,100 --> 00:21:59,688

To za
neme vraviee miesto

"Máte to tu pekné",
o?470

00:22:04,841 --> 00:22:05,544

No dobre...471

00:22:06,610 --> 00:22:08,205

Pre
o nie?472

00:22:08,829 --> 00:22:10,108

<i>Bol som doma...</i>473

00:22:10,280 --> 00:22:13,363

<i>Nie u sebe doma.

Niekto mi volal.</i>474

00:22:13,398 --> 00:22:15,551

<i>Neviem kto to bol,

ale bolo to naléhavé.</i>475

00:22:16,243 --> 00:22:18,746

<i>Bol tam i Dylan, asi v inej izbe.</i>476

00:22:19,556 --> 00:22:21,219

<i>Po
ul som ~enský hlas...</i>477

00:22:21,254 --> 00:22:23,094

<i>- Ahoj zlato.

- Oto
il som sa k nej...</i>478

00:22:25,474 --> 00:22:26,386

A to bylo vaetko.479

00:22:26,496 --> 00:22:28,806

Nevidel som, kto to je.480

00:22:29,284 --> 00:22:31,081

Ale vedel som, ~e sme spolu.481

00:22:33,757 --> 00:22:35,608

}e to pre mHa bolo dôle~ité.482

00:22:36,381 --> 00:22:38,326

Viem presne, ako to myslíte.483

00:22:39,700 --> 00:22:40,663

akujem.484

00:22:40,811 --> 00:22:43,976

Prepá
te mi na chvílu. Prepá
te.485

00:22:44,438 --> 00:22:45,470

Doktorka Benfordová!486

00:22:45,682 --> 00:22:47,284

Doktorka B., doktorka B.!487

00:22:48,708 --> 00:22:50,664

- Nedové C.T.

- Skvelé.488

00:22:52,756 --> 00:22:54,757

Páni. Velká zrazenina.489

00:22:54,825 --> 00:22:57,259

Od tej búra
ky sa mu

okolo ladvín hromadí krv.490

00:22:57,327 --> 00:22:59,105

Ned má aeastie, ~e sa sem dostal v
as.491

00:22:59,463 --> 00:23:01,845

No, nie, ~iadne aeastie.492

00:23:01,880 --> 00:23:04,186

Vo svojej vízii bol predca na~ive.493

00:23:04,221 --> 00:23:06,567

- Tak~e to zjavne do nemocnice stihol...

- Preboha. PrestaHte s tými víziami,494

00:23:06,602 --> 00:23:08,124

- doktor Varley.

- Nie, doktorka Benfordová,495

00:23:08,159 --> 00:23:10,773

- sú to dôle~ité fakty

- Nie sú to fakty.496

00:23:11,288 --> 00:23:14,009

Nie sú to fakty o ni
 viac ne~

sen, ktorý sa mi v
era zdal.497

00:23:14,077 --> 00:23:17,518

Po
ujte, nechápem, ako

mô~ete ignorovat nie
o,498

00:23:17,553 --> 00:23:20,267

o
om sa i tí nejvä
aí skeptici myslí,499

00:23:20,302 --> 00:23:21,423

~e by mohlo bye reálne.500

00:23:21,718 --> 00:23:23,629

Ja záblesky neignorujem.501

00:23:23,630 --> 00:23:25,790

Len ich neeahám do medicíny.502

00:23:26,031 --> 00:23:28,689

Dohovorte s pánom Nedom operáciu

a príte za mnou na sál.503

00:23:32,762 --> 00:23:35,939

Ka~dá operácia má riziko infekcie,504

00:23:35,974 --> 00:23:39,041

krvné straty, alergické reakcie

a dokonca smre, Ned.505

00:23:39,042 --> 00:23:39,878

To bude dobré.506

00:23:41,791 --> 00:23:43,820

Kludne sa na nie
o spýtaj,507

00:23:43,855 --> 00:23:44,525

ak máa obavy.508

00:23:44,594 --> 00:23:46,862

- Je to zlo~itá operácia.

- Já viem.509

00:23:47,166 --> 00:23:47,878

Vravíte, ~e potrebujem510

00:23:47,937 --> 00:23:50,248

nejakú smrtiacu alergickú operáciu.511

00:23:50,669 --> 00:23:52,240

Mne to nevadí.512

00:23:53,051 --> 00:23:54,866

Chcem povedae, viem, ~e to znie divne, ale...513

00:23:55,619 --> 00:23:57,817

Prechádzam zmenou.514

00:23:58,321 --> 00:24:02,542

Nie som nervózny a ani se nebojím.515

00:24:03,175 --> 00:24:05,162

<i>Vaetko len ten neustály strach...</i>516

00:24:05,428 --> 00:24:05,840

<i>akoby...</i>517

00:24:05,940 --> 00:24:09,643

<i>som kvôli nemu ne~il tak, ako by som mal.</i>518

00:24:10,433 --> 00:24:12,744

Videl som sa za aest mesiacov,519

00:24:12,969 --> 00:24:16,919

a bol som neohrozený, stato
ný
ernoch,520

00:24:16,954 --> 00:24:18,829

ako Shaft alebo Bryant Gumbel.521

00:24:19,452 --> 00:24:20,932

A to, ~e som to videl...522

00:24:22,551 --> 00:24:23,886

ma skuto
ne zmenilo.523

00:24:39,462 --> 00:24:41,751

Ano.

Ano, Rabi Hirscholtz.524

00:24:41,832 --> 00:24:44,312

15 za posledné dva tý~dne.525

00:24:45,852 --> 00:24:48,074

4, v nedelu.526

00:24:48,109 --> 00:24:51,475

Z cintorína som do zotmenia neodiaiel. Dovi.527

00:24:51,977 --> 00:24:54,499

Prepá
te. OspravedlHujem sa za to vaetko.528

00:24:54,534 --> 00:24:56,261

Som teraz hrozne vyea~ený.529

00:24:56,580 --> 00:24:57,812

Ako vám mo~em pomôce?530

00:24:59,106 --> 00:25:00,029

Ja...531

00:25:03,053 --> 00:25:04,405

Prepá
te...532

00:25:05,055 --> 00:25:06,124

Chovám cvr
ky.533

00:25:06,957 --> 00:25:09,893

Rád poslúcham, ako cvrkajú.534

00:25:10,598 --> 00:25:12,999

o ste vravela, Paige?535

00:25:13,530 --> 00:25:15,999

Paige je moje sestra.

Som Nicole.536

00:25:16,766 --> 00:25:18,554

Chodím len na Vianoce537

00:25:18,555 --> 00:25:20,742

a niekedy na Velkú noc.538

00:25:21,287 --> 00:25:22,324

Ale chcem to zmenie.539

00:25:22,359 --> 00:25:24,148

Chcela by som vypomáhae.540

00:25:24,641 --> 00:25:26,896

Za
ae robie dobrovolnú prácu,541

00:25:26,910 --> 00:25:28,958

ráno pred prácov a...542

00:25:28,993 --> 00:25:31,580

To je skvelé. Ale
o sa

týka dobrovolnictva,543

00:25:31,615 --> 00:25:32,815

máme plno.544

00:25:33,174 --> 00:25:36,156

Viete, v kríze, akú za~ívame, ludia chcú...545

00:25:37,487 --> 00:25:38,755

Ludia potrebujú pomáhae.546

00:25:39,468 --> 00:25:42,655

o keby ste mi...
o keby ste

mi povedala,
o za tím je?547

00:25:48,932 --> 00:25:52,287

Ako mô~em od
inie nie
o,


o se eate nestalo?548

00:25:56,573 --> 00:25:59,349

Vo svojom záblesku som sa cítila...549

00:26:00,152 --> 00:26:01,080

potrestaná.550

00:26:02,840 --> 00:26:03,998

Myslíte...551

00:26:05,020 --> 00:26:06,749

Myslíte, ~e to urobil Boh?552

00:26:09,519 --> 00:26:11,988

Viete, je to...

je ozaj ea~ké uverie,553

00:26:12,023 --> 00:26:15,872

~e toto vaetko nie je

nejak spojené s bo~ou rukou.554

00:26:18,103 --> 00:26:18,802

Poviem vám,
o robie.555

00:26:19,163 --> 00:26:23,993

Tu máte
íslo na Audrey Ridgewayovú.556

00:26:24,100 --> 00:26:26,771

Má na starosti dobrovolníkov.557

00:26:28,038 --> 00:26:29,626

Mo~no vám pomô~e.558

00:26:30,841 --> 00:26:32,457

Tu máte tri
ko.559

00:26:33,410 --> 00:26:34,303

Dovi.560

00:26:59,402 --> 00:27:01,347

- Kde je Ned?

- Vzali ho na sál.561

00:27:01,404 --> 00:27:02,089

Kedy?562

00:27:02,090 --> 00:27:04,036

Asi pred desiatimi alebo pätnástimi minútami.

Deje sa nie
o?563

00:27:04,071 --> 00:27:06,218

Volajte na sál. Chceme zabie pacienta.564

00:27:15,084 --> 00:27:16,328

Nemô~eme ho operovae.565

00:27:16,999 --> 00:27:19,967

Nemohol som na to príse.

Nevidel som v tom ~iadny zmysel.566

00:27:20,035 --> 00:27:23,493

Ale u~ to mám.

Ned má Addisonovú chorobu.567

00:27:23,835 --> 00:27:24,789

Operácia ho mô~e zabie.568

00:27:25,641 --> 00:27:27,929

<i>Pri tej havárii bol kludný,</i>569

00:27:27,964 --> 00:27:29,869

aj napriek tomu,

~e mal straanú nehodu.570

00:27:29,904 --> 00:27:32,236

<i>A dneska sme hovorili o jeho vízii.</i>571

00:27:32,271 --> 00:27:34,025

<i>- Bryce, prosím.

- A on zase tvrdil,</i>572

00:27:34,026 --> 00:27:36,130

~e bol hrozne kludný a
ierny.573

00:27:36,285 --> 00:27:38,034

Radaej sa oble
, ak na tom chcea robie.574

00:27:38,069 --> 00:27:39,320

Ak má Addisona,575

00:27:39,388 --> 00:27:42,423

tak jeho telo tvorí melanin miesto adrenalínu.576

00:27:42,491 --> 00:27:44,129

Preto mu stmavne ko~a.577

00:27:44,164 --> 00:27:45,359

Jo. Viem,
o je Addisonova choroba.578

00:27:45,427 --> 00:27:46,778

A bez adrenalinu,579

00:27:46,813 --> 00:27:48,828

jeho telo nedoká~e navodie stres.580

00:27:48,829 --> 00:27:49,643

Preto bol tak kludný581

00:27:49,693 --> 00:27:51,357

- i pred operáciou.

- Bryce!582

00:27:51,392 --> 00:27:52,778

- A bez stresových hormonov,

- PrestaH!583

00:27:52,858 --> 00:27:53,910

sa jeho telo nedoká~e584

00:27:53,945 --> 00:27:55,401

- prispôsobie operácii.

- Nie, bez operacie585

00:27:55,491 --> 00:27:56,184

- zomre. - Klesne mu tlak a umre.550

00:27:57,267 --> 00:27:58,039

Po
úvaj.551

00:27:58,596 --> 00:28:02,344

Ty nepo
úvaa,

vo svojej vízii videl...552

00:28:02,379 --> 00:28:05,347

- Dose o víziách!

- Potrebuje hydrocortison.553

00:28:05,406 --> 00:28:09,458

Nie, nepodám potencionálne nebezpe
ný

liek, preto~e mal pacient divný sen.554

00:28:09,500 --> 00:28:10,567

To nie su sny.555

00:28:10,602 --> 00:28:15,156

Neviem,
o si videl a je mi to jedno,

ale ovlyHuje to tvoj profesionálny556

00:28:15,159 --> 00:28:18,499

- úsudok a to musí prestae.

- A
o tvoj profesionálny úsudok?557

00:28:18,582 --> 00:28:20,421

- Prepá
?

- Ale no tak, Dr. Benfordová.558

00:28:20,456 --> 00:28:21,853

Viea, pre
o nechcea verie...559

00:28:21,888 --> 00:28:23,483

- svojej vízii.

- O tom sa nechcem bavie, Bryce.560

00:28:23,484 --> 00:28:25,874

si videla koniec svojho man~elstva.561

00:28:25,909 --> 00:28:29,505

- Doktor, zaaiel ste prília aleko.

- A ty strkáa hlavu do piesku.562

00:28:29,510 --> 00:28:32,118

- Nakoniec zabijea svojho pacienta.

- Nie. Viea
o zabije náaho pacienta?563

00:28:32,133 --> 00:28:35,956

alaie plytvanie
asu hádkou,

preto~e le~í na stole a krváca.564

00:28:36,036 --> 00:28:39,765

To nie je informácia z kúzelnej gule,

tabulky alebo nejakej vízie.565

00:28:39,771 --> 00:28:42,199

To je teraz, tu

a je to skuto
né.566

00:28:44,956 --> 00:28:47,314

Neobea~uj sa umývaním

a chodením sem.567

00:30:20,148 --> 00:30:24,282

- Odsávajte viac po stranách.

- Sanie.568

00:30:24,386 --> 00:30:28,197

Bol ste dnes niekto na vizite?

Ten chlápek z Yalu vravel,569

00:30:28,690 --> 00:30:30,320

~e doká~e vysvetlie spomienky

z vízií pomocov stimulácie570

00:30:30,379 --> 00:30:34,385

- kalcineuronálneho stimulátu.

- Ja som tam bol. Celkom dobré.571

00:30:34,420 --> 00:30:35,499

Prosím vypláchue.572

00:30:37,967 --> 00:30:39,801

Tlak 78 na 54.573

00:30:40,035 --> 00:30:42,853

- Nedotýkejta sa tepny.

- 800 kubíkov.574

00:30:43,172 --> 00:30:45,997

- Klesá nám systolický tlak.

- Musí tu bye dalaie krvácanie.575

00:30:46,041 --> 00:30:47,396

Alebo iná strata tekutín.576

00:30:47,487 --> 00:30:49,315

Napojte alaie jednotku infúzie.577

00:30:49,350 --> 00:30:50,752

- Prítok podviazaný.

- Klesol na 6.578

00:30:50,753 --> 00:30:52,008

100 jednotiek lido, hne.579

00:30:52,348 --> 00:30:54,792

- Je bez pulzu.

- Sakra.580

00:30:55,077 --> 00:30:57,218

Resuscita
ní vozík a dávku epi.

Makajte!581

00:30:57,285 --> 00:30:58,365

Lido podané.582

00:30:58,435 --> 00:31:01,170

Kde je vozík?

Kde je vozík?!583

00:31:01,456 --> 00:31:02,739

Nabité na 360.584

00:31:04,393 --> 00:31:05,390

Ustúpte.585

00:31:08,130 --> 00:31:09,194

}iadna zmena.586

00:31:10,593 --> 00:31:11,596

Znovu.587

00:31:11,661 --> 00:31:12,847

Ustúpte.588

00:31:21,249 --> 00:31:22,128

No tak.589

00:31:22,924 --> 00:31:24,921

- `tvrtá epi podaná.

- Dajte eate lido.590

00:31:24,956 --> 00:31:27,098

- U~ mal pät dávok.

- Tak amiodaron.591

00:31:27,750 --> 00:31:32,141

- Toto nedáva zmysel.

- Vôbec to nedáva zmysel.592

00:31:43,107 --> 00:31:45,534

100 miligramov hydrokortisnu.

Do ~ili.593

00:31:45,607 --> 00:31:48,054

Má nedostatok adrenalinu.

Má Addisonovu chorobu.594

00:31:48,089 --> 00:31:49,760

o~e? Nikto sa mi to

neobea~oval povedae?595

00:31:49,795 --> 00:31:51,018

Eate nebola diagnostikovaná.596

00:31:51,081 --> 00:31:55,341

- Addison by to vysvetloval.

- Presne. PrestaHte masá~.597

00:32:08,367 --> 00:32:09,414

Normálny sinus.598

00:32:10,349 --> 00:32:14,235

- Karotis dobrý.

- Dobrá práca, Dr. Benfordová.599

00:32:20,241 --> 00:32:21,460

Zavrime ho.600

00:32:29,108 --> 00:32:30,993

o viete o vra~de agenta Noha?601

00:32:31,536 --> 00:32:32,646

Jeho vra~de?602

00:32:34,593 --> 00:32:36,858

Je na tom nie
o zábavné?603

00:32:36,939 --> 00:32:39,393

Len som vedela,

~e nemal víziu.604

00:32:39,511 --> 00:32:43,614

Nemala som tuaenie,

~e bude zavra~dený... a~ do teraz.605

00:32:43,763 --> 00:32:45,439

Ako ste vedela,

~e ni
 nevidel?606

00:32:45,584 --> 00:32:48,048

Preto~e to váa partner napísal

na internet.607

00:32:48,049 --> 00:32:50,219

Preto~e to vaetci

v tejto budove vedia.608

00:32:50,389 --> 00:32:55,422

Máte dôvod, pre
o ste chcela plytvae


asom agentov, kterí vyaetrují výpadok?609

00:32:55,427 --> 00:32:58,576

Ale ve je predca jasné,

~e
okolvek poviem, nebude pravda.610

00:32:59,169 --> 00:33:01,180

Tak pre
o sa obea~ujete pýtae?611

00:33:01,226 --> 00:33:03,934

Pokládat otázky

je moje práce.612

00:33:04,784 --> 00:33:09,377

Tak začneme jednou jednoduchou.

Co víte o výpadku?613

00:33:09,526 --> 00:33:11,384

To není jednoduchá otázka.614

00:33:11,641 --> 00:33:13,578

Dobře.615

00:33:14,486 --> 00:33:15,807

Byla jste někdy v Somálsku?616

00:33:16,115 --> 00:33:17,863

Neměla jsem to potěaení.617

00:33:19,084 --> 00:33:20,517

A co Detroit?618

00:33:21,863 --> 00:33:23,151

Utah?619

00:33:24,375 --> 00:33:29,106

Plýtváte energií na tom,

co způsobilo výpadek, kdo za to mů~e.620

00:33:29,341 --> 00:33:33,929

Ignorujete tu nejdůle~itějaí otázku...

"Proč?"621

00:33:36,034 --> 00:33:38,277

Víte, co je to černá labuť?622

00:33:40,305 --> 00:33:44,436

Jde o metaforu pro popsání

události s velkým dopadem...623

00:33:45,021 --> 00:33:49,642

<i>Něčeho tak ojedinělého,

~e je to za hranicí lidského očekávání.</i>624

00:33:49,681 --> 00:33:52,778

<i>Vznikla v 17. století,

kdy si vědci mysleli,</i>625

00:33:52,813 --> 00:33:56,087

<i>~e vaechny labutě jsou bílé.

Mýlili se.</i>626

00:33:56,440 --> 00:33:57,880

Fascinující.627

00:33:58,842 --> 00:34:02,532

(Mluví Persky)628

00:34:04,229 --> 00:34:08,316

"Do pokoje vejde chlapec

se svíčkou v ruce."629

00:34:09,101 --> 00:34:10,820

Co je to,

pohádka na dobrou noc?630

00:34:10,880 --> 00:34:12,776

Je to Sůfistiská legenda.631

00:34:12,838 --> 00:34:15,106

Mu~ v pokoji uká~e na svíčku

a zeptá se,632

00:34:15,173 --> 00:34:18,142

"Řekni mi,

kde vzniklo to světlo."633

00:34:18,737 --> 00:34:20,997

Chlapec svíčku sfoukne

a odvětí,634

00:34:21,032 --> 00:34:24,981

"Kdy~ mi řeknea, kam to světlo zmizelo,

já ti řeknu, kde vzniklo."635

00:34:24,996 --> 00:34:26,169

Roztomilé.636

00:34:27,415 --> 00:34:32,547

Váa partner má v jedné věci pravdu...

jsem ve spojení s nebezpečnými lidmi.637

00:34:32,575 --> 00:34:36,590

Přátelím se s lidmi, kteří jsou ochotni

obléci si sebevra~ednou vestu638

00:34:36,605 --> 00:34:41,622

ve jménu ideologie. Znám mu~e,

kteří jsou ochotni obětovat vae.639

00:34:41,633 --> 00:34:44,188

A vy takovým mu~em nejste,

agente Benforde.640

00:34:44,736 --> 00:34:47,949

I kdyby jste začal

pokládat správné otázky,641

00:34:48,206 --> 00:34:50,894

nejste ochoten udělat to,

co je nutné pro dostání odpovědí642

00:34:51,309 --> 00:34:53,775

Jste ten malý chlapec,

agente Benforde...643

00:34:54,413 --> 00:34:56,055

Sám v temnotě.644

00:35:25,243 --> 00:35:26,857

Ahoj, Ale.645

00:35:26,858 --> 00:35:29,206

Ahoj, chlape.646

00:35:31,986 --> 00:35:35,473

Vzpomínáa na toho hackera,

Mr. Cheeto Dust?647

00:35:36,822 --> 00:35:37,899

Zavolej mu.648

00:35:42,020 --> 00:35:45,910

Jsi si jistý?

Je Somálsko opravdu tak důle~ité?649

00:35:47,628 --> 00:35:48,871

Jo.650

00:35:51,503 --> 00:35:54,456

Je čas,

abych vyael z temnoty.651

00:35:57,144 --> 00:36:01,075

Addisonova nemoc?

Kdo je to Addison?652

00:36:01,081 --> 00:36:04,565

To byl člověk,

který odhalil tento stav.653

00:36:04,718 --> 00:36:07,859

Jde o hormonální disbalanci,

která činní ka~dou operaci nebezpečnou.654

00:36:07,894 --> 00:36:10,824

Ale naatěstí si to Dr. Benfordová

včas uvědomila655

00:36:10,891 --> 00:36:14,126

a dala vám lék,

který vám zachránil ~ivot.656

00:36:14,621 --> 00:36:16,890

Díky, Dr. Varley.657

00:36:16,925 --> 00:36:18,353

Měli bychom děkovat my vám.658

00:36:18,633 --> 00:36:21,418

Váa záblesk nám pomohl

si to dát celé dohromady.659

00:36:21,468 --> 00:36:24,971

Kdyby jste nám neřekl, co jste viděl,

mohl jste na tom stole umřít.660

00:36:25,028 --> 00:36:26,113

To je tedy hustý.661

00:36:27,308 --> 00:36:32,604

Nebyl jsem nervózní, proto~e jsem

potřeboval nebýt nervózní.662

00:36:33,030 --> 00:36:35,116

Má budoucnost mě zachránila.663

00:36:40,634 --> 00:36:43,989

Nedův stav je stabilizovaný.664

00:36:47,328 --> 00:36:49,396

- Podívej, ohledně toho před tím...

- Ano,665

00:36:49,431 --> 00:36:51,142

zaael jsem přília daleko.666

00:36:51,599 --> 00:36:54,916

Ano, ale také jsi měl pravdu.667

00:36:55,786 --> 00:36:58,687

Prostě jsem nechtěla vidět,

co se s Nedem děje,668

00:36:58,706 --> 00:37:02,076

kvůli tomu, co se děje

se mnou...669

00:37:02,111 --> 00:37:06,331

Podívej, já to chápu.

To stejné se děje i se mnou.670

00:37:06,366 --> 00:37:09,571

To mě donutilo mu věřit.671

00:37:11,553 --> 00:37:15,842

Bryce, netlačila jsem na tebe,

proto~e jsi o tom nechtěl mluvit672

00:37:15,890 --> 00:37:18,367

O tom jak jsem stál na molu

s pistolí v ruce?673

00:37:18,368 --> 00:37:22,543

Jen chci abys věděl, ~e tu jsem...

kdybys si chtěl promluvit.674

00:37:22,897 --> 00:37:27,256

Díky, Dr. B., ale budu v pořádku.675

00:37:28,109 --> 00:37:32,146

- Opravdu si myslía, ~e jsi teď v pohodě?

- Já to vím.676

00:37:32,164 --> 00:37:35,283

Budoucnost mě zachránila.677

00:37:38,499 --> 00:37:40,246

- Dr. Benfordová?

- Ano.678

00:37:40,341 --> 00:37:42,807

Potřebuji podepsat propuaťák pro toho

chlápka na kolečkových bruslích,679

00:37:42,842 --> 00:37:44,567

- abych ho mohla vystrčit ven.

- Jistě.680

00:37:44,810 --> 00:37:48,653

A bílé krvinky Dylana Simcoe

vyskočily na 19.681

00:37:48,969 --> 00:37:50,198

Tady jsou jeho odběry.682

00:37:50,233 --> 00:37:52,921

Byl přelo~ena na rehabilitační.

Mů~ete to dát jeho oaetřujícímu?683

00:37:52,943 --> 00:37:54,891

- `éf ho poslal zpět.

- Co~e?684

00:37:54,994 --> 00:37:57,140

Rehabilitace řekla,

~e nezvládnou jeho antibiotika,685

00:37:57,175 --> 00:38:03,117

tak ho aéf poslal zpět k vám.

Jste v pořádku, Dr. Benfordová?686

00:38:03,804 --> 00:38:06,054

Ano. V pohodě.687

00:38:12,280 --> 00:38:13,624

Ahoj, Nicole.688

00:38:16,650 --> 00:38:18,620

Charlie je nahoře,

obléká si py~amo.689

00:38:18,655 --> 00:38:19,432

Dobře.690

00:38:20,187 --> 00:38:23,914

Trochu jsme malovali prsty

a udělala si vaechny své úkoly.691

00:38:23,958 --> 00:38:27,827

Také jsme si hrály s míčem.

Měla chuť na tyčinky...692

00:38:27,857 --> 00:38:30,633

A jak se máa ty?693

00:38:33,999 --> 00:38:35,639

Cítím se apatně,

~e jsem zmizela.694

00:38:36,461 --> 00:38:40,921

Vaichni na chvíli zmizeli.

Někdo se jeatě ani nevrátil.695

00:38:41,942 --> 00:38:45,481

Sna~ím se přijít na to,

proč jste mě nevyhodili.696

00:38:45,680 --> 00:38:48,379

Nicole,

jsi součástí rodiny.697

00:38:53,153 --> 00:38:57,175

Co se děje? Chcea mluvit o tom

co se stalo?698

00:38:57,778 --> 00:38:59,924

Mů~ea, jestli chcea.699

00:39:09,003 --> 00:39:13,907

- Viděla jsem někoho, jak mě topí.

- Co~e?700

00:39:14,525 --> 00:39:18,612

Viděla jsem, jak mě někdo topí

v mém záblesku.701

00:39:20,125 --> 00:39:23,645

<i>Viděla jsem jak mě někdo topí

a nerozumím tomu,</i>702

00:39:23,725 --> 00:39:26,254

<i>ale cítila jsem,

~e si to zaslou~ím.</i>703

00:39:26,954 --> 00:39:30,909

Jako bych udělala něco zlého

a nebylo jiného východiska.704

00:39:31,291 --> 00:39:33,945

<i>Viděla jsem tvář toho mu~e,

který to dělal.</i>705

00:39:34,166 --> 00:39:35,611

<i>Tlačil mě zády dolů

a...</i>706

00:39:37,158 --> 00:39:40,218

<i>A potom

jsem prostě umřela.</i>707

00:39:41,669 --> 00:39:43,125

Co jsem udělala, ~e...708

00:39:43,567 --> 00:39:45,393

jsem si myslela,

~e si zaslou~ím zabít?709

00:39:45,394 --> 00:39:48,279

Nevía přesně, co jsi viděla,

nebo jak se cítila.710

00:39:48,364 --> 00:39:50,302

Jakému člověku je jedno,

~e ho někdo zabíjí?711

00:39:50,353 --> 00:39:53,155

Nicole,

Znám tě hodně dlouho.712

00:39:53,346 --> 00:39:56,066

Neudělala jsi nic apatného

a neuděláa.713

00:39:56,660 --> 00:40:00,942

Zítra si s tebou přijde promluvit

detektiv, můj kamarád z L.A.P.D.714

00:40:00,954 --> 00:40:05,815

Nedopustíme, aby se ti stalo

něco zlého. Udělám cokoliv...715

00:40:05,826 --> 00:40:08,257

abych tě ochránil.

Dobře?716

00:40:09,926 --> 00:40:13,431

Ta osoba,

co si myslía, ~e jsi viděla...717

00:40:14,361 --> 00:40:16,655

Ta osoba,

které se bojía, ~e bys mohla být,718

00:40:16,690 --> 00:40:18,864

to nejsi ty.719

00:40:19,780 --> 00:40:23,259

Mů~ea tomu zkusit věřit?720

00:40:25,329 --> 00:40:28,312

- Jo. Mohu to zkusit.

- Dobře.721

00:40:29,483 --> 00:40:32,989

- Ahoj, tati.

- Ahoj! Pojď sem!722

00:40:33,392 --> 00:40:35,788

- Volská oka se slaninou. Dáa si?

- Jo, dám.723

00:40:35,856 --> 00:40:39,751

- Dobře, jdeme na to.

- Zůstanea tu?724

00:40:39,784 --> 00:40:41,883

Budu u~ muset jít.725

00:40:41,918 --> 00:40:45,893

Zůstává tu. Snídaně k večeři?

To nepřebijea.726

00:40:47,287 --> 00:40:51,087

- Tak pojď, prosím?

- To zní skvěle.727

00:40:52,977 --> 00:40:54,431

- Rozbij vejce, profesorko.

- Dobře.728

00:40:55,566 --> 00:40:57,980

- Mů~u dostat mísu, prosím?

- Jedna mísa na cestě.729

00:40:58,015 --> 00:40:59,145

- Dobře.

- Tady.730

00:40:59,213 --> 00:41:01,996

- To je hloupé.

- Tak tady.731

00:41:03,286 --> 00:41:06,517

Gamanta, McGillicutty...732

00:41:07,240 --> 00:41:07,953

~abí stehýnko!733

00:41:09,979 --> 00:41:11,073

Chcea tu minci zpět?734

00:41:11,108 --> 00:41:13,229

- Jo!

- Tak řekni zaříkávadlo.735

00:41:16,404 --> 00:41:17,601

Tak zítra, Dr. Benfordová.736

00:41:17,636 --> 00:41:18,431

dobrou noc, Deb.737

00:41:18,498 --> 00:41:20,868

Gamanta, McGillicutty,738

00:41:21,339 --> 00:41:23,199

~abí stehýnko.739

00:41:23,670 --> 00:41:25,441

udělej to jeatě jednou!740

00:41:26,107 --> 00:41:29,907

Myslím, ~e si můj mladý kouzelník

musí dodat energii před dalaím číslem.741

00:41:30,368 --> 00:41:31,363

Co takhle večeře?742

00:41:34,198 --> 00:41:35,161

Dobře, tati.743

00:41:37,824 --> 00:41:39,259

hned jsem zpět.744

00:41:40,573 --> 00:41:43,171

Dáa si polévku z mločích oček?745

00:41:45,992 --> 00:41:47,529

Dobře.

Tak tedy kuře.746

00:41:57,890 --> 00:41:58,942

Ano?747

00:41:58,977 --> 00:42:00,245

<i>Musíme si promluvit.</i>748

00:42:00,280 --> 00:42:01,615

Dobře,

teď zrovna nemů~u.749

00:42:01,772 --> 00:42:03,849

<i>Je mi to opravdu líto,

Lloyde,</i>750

00:42:04,678 --> 00:42:07,613

ale mluvit se mnou je jedna z těch

malých nepříjemností,751

00:42:07,681 --> 00:42:09,576

se kterými se teď budea

muset vyrovnat.752

00:42:09,683 --> 00:42:15,659

Teď, kdy~ jsme odpovědní za největaí

katastrofu v historii lidstva.753

00:42:18,214 --> 00:42:19,214

Překlad: Araziel, Andulák, Black cloud754

00:42:19,215 --> 00:42:20,215

www.edna.cz/flashforward755

00:42:20,216 --> 00:42:21,316

araziel.mojetitulky.com

........