1
00:00:32,140 --> 00:00:34,220
Zdravím, milí spekulanti.

2
00:00:34,620 --> 00:00:37,340
Právě jsem udělal
terno na burze,

3
00:00:37,540 --> 00:00:38,780
nic na tom není.

4
00:00:38,940 --> 00:00:41,900
Jen jsem řekl partnerovi,
že jsme na mizině.

5
00:00:41,980 --> 00:00:44,260
Je velmi vznětlivý.

6
00:00:46,420 --> 00:00:49,660
Dělal jsem si legraci,
nejsme na mizině.

7
00:00:49,740 --> 00:00:51,580
Vlastně jsme měli
slušný zisk.

8
00:00:51,660 --> 00:00:53,700
Kéž by to neudělal.

9
00:00:54,700 --> 00:00:57,340
Hoch z výtahu
je na to citlivý.

10
00:00:57,420 --> 00:00:59,620
Nemá rád, když
nahoru veze lidi,

11
00:00:59,700 --> 00:01:01,340
kteří se pak
nesvezou dolů.

12
00:01:01,380 --> 00:01:03,100
Plete ho to.

13
00:01:03,140 --> 00:01:07,580
Náš příběh se jmenuje
"Zásilkový věštec"

14
00:01:07,660 --> 00:01:11,180
a rovněž se odehrává
v zákulisí burzy.

15
00:01:13,000 --> 00:01:18,000
"Zásilkový věštec"

16
00:01:42,860 --> 00:01:45,860
A tak začíná další den
ve staré mlýnici.

17
00:01:46,300 --> 00:01:49,900
Po 17 letech bychom si snad
mohli sami otevírat poštu.

18
00:01:50,580 --> 00:01:52,340
To je problém
téhle kanceláře,

19
00:01:52,420 --> 00:01:54,580
není tu síla ke změně.

20
00:01:54,780 --> 00:01:57,900
Ronalde, je tu
jen jedna síla.

21
00:01:57,940 --> 00:02:01,020
Zapnout vypínač
a rozjet výrobní linku.

22
00:02:01,300 --> 00:02:02,740
........