1
00:00:01,117 --> 00:00:02,516
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:03,545 --> 00:00:07,496
Dámy a pánové. Toto jsou
přeživší letu Oceanic 815.

3
00:00:10,623 --> 00:00:14,615
Právě jsem zabil člověka, jenž hlídal
toto zařízení celý minulý týden.

4
00:00:14,615 --> 00:00:16,673
Chci, aby si šel se mnou.
Na bezpečné místo.

5
00:00:17,167 --> 00:00:19,101
Vy a já máme společné zájmy.

6
00:00:19,101 --> 00:00:20,953
Nejsme jediní, kdo opustili ostrov.

7
00:00:21,405 --> 00:00:25,233
- Nebylo...nám souzeno odejít.
- Sbohem Jacku.

8
00:00:25,479 --> 00:00:26,920
Musíme se vrátit Kate!

9
00:00:26,961 --> 00:00:27,784
Ahoj Jacku.

10
00:00:28,895 --> 00:00:30,582
Řekl ti, že jsem mimo ostrov?

11
00:00:30,623 --> 00:00:32,928
Ano řekl. A řekl mi,
že se musím vrátit.

12
00:00:33,381 --> 00:00:35,150
Jeho budeme muset
vzít s sebou.

13
00:00:54,121 --> 00:00:55,644
Dítě je vzhůru.

14
00:00:57,990 --> 00:00:59,348
Jsi na řadě.

15
00:01:56,938 --> 00:02:00,230
- Dobré ráno. Tady máte doktore.
- Nepotřebuji scénář.

16
00:02:01,094 --> 00:02:02,987
Pohněme.
Nemám na to celý den.

17
00:02:04,386 --> 00:02:05,744
- Speede!
- Ok.

18
00:02:05,786 --> 00:02:08,214
Dharma Instruktáž - film číslo 2.

19
00:02:08,255 --> 00:02:09,613
Záběr 1.

20
00:02:13,728 --> 00:02:16,115
Áá...akce.

21
00:02:16,115 --> 00:02:18,790
Zdravím vás.
Jsem doktor Marvin Candle...

22
00:02:18,790 --> 00:02:21,465
...a toto je instruktážní film pro stanici 2

23
00:02:21,506 --> 00:02:22,699
........