1
00:00:00,000 --> 00:00:02,444
Videli ste v minulých častiach:

2
00:00:02,445 --> 00:00:06,405
Päť ďalších signálov komunikovali
s Betou.

3
00:00:06,405 --> 00:00:08,575
Gamma objekt
je na Venuši.

4
00:00:08,575 --> 00:00:12,936
Predpokladám, že našou úlohou
bude vyzdvihnúť všetky tie objekty.

5
00:00:12,936 --> 00:00:15,267
Je to primárny cieľ
misie Antares.

6
00:00:15,267 --> 00:00:17,081
Fyziológia posádky sa mení.

7
00:00:17,081 --> 00:00:18,916
Majú podobné body na krivkách.

8
00:00:18,916 --> 00:00:21,166
Mali by sme pozerať na
vážne zdravotné problémy..

9
00:00:21,166 --> 00:00:21,976
Ale ozaj.

10
00:00:21,976 --> 00:00:23,754
Čo sa stane potom ako
vyzdvihnú Gamma objekt?

11
00:00:23,754 --> 00:00:25,233
Musíme im to povedať.

12
00:00:26,328 --> 00:00:27,620
Je toto tvoja halucinácia?

13
00:00:27,620 --> 00:00:30,254
Ak tie objekty zaujíma vaša vina alebo hanba,

14
00:00:30,254 --> 00:00:31,786
potom to musíš sledovať.

15
00:00:31,786 --> 00:00:33,800
Pýtaš sa na moju vieru,..

16
00:00:33,800 --> 00:00:35,192
pretože nemáš svoju vlastnú.

17
00:00:35,192 --> 00:00:36,536
Paula, ešte sme neskončili.

18
00:00:36,536 --> 00:00:37,348
Ale skončili.

19
00:00:37,348 --> 00:00:39,369
Vložilo sa veľa peňazí z verejných zdrojov

20
00:00:39,369 --> 00:00:40,494
do tohto projektu.

21
00:00:40,494 --> 00:00:44,482
Myslím, že verejnosť má právo
byť informovaná.

22
00:00:44,482 --> 00:00:45,774
Nemyslíš?

23
00:00:48,557 --> 00:00:50,539
Je v kóme.
- Och bože môj.

........