1
00:00:44,029 --> 00:00:45,758
<i>Big House, Vantage Holdings
uvádějí</i>

2
00:00:45,758 --> 00:00:47,611
<i>Ve spolupráci Showbox,
Mediaplex Inc, ISU Venture Capital</i>

3
00:00:48,606 --> 00:00:49,855
<i>Hanwha Venture Capital,
Hancomm, Michigan</i>

4
00:00:49,855 --> 00:00:52,222
<i>Venture Capital a
Daishin Venture Capital</i>

5
00:00:53,118 --> 00:00:56,729
<i>a Bidangil Pictures production</i>

6
00:01:07,423 --> 00:01:10,936
<i>Vedoucí výroby CHEONG Eui-seok,
KIM Sun-yong, JHUNG Seung-koo</i>

7
00:01:12,129 --> 00:01:13,857
<i>Výroba
KIM Woo-taek, JHE Min-ho,</i>

8
00:01:13,857 --> 00:01:15,831
<i>PARK Jae-su, PARK Joon-tae,
CHO Il-hyung, KANG Tak-young</i>

9
00:01:17,025 --> 00:01:20,221
<i>Vedoucí výroby
CHIN Hee-moon</i>

10
00:01:22,177 --> 00:01:25,406
<i>Hrají KIM Yoon-suk</i>

11
00:01:26,690 --> 00:01:29,821
<i>a HA Jung-woo</i>

12
00:01:32,066 --> 00:01:35,196
<i>Kamera
LEE Sung-je</i>

13
00:01:36,578 --> 00:01:39,905
<i>Osvětlovač LEE Chol-o</i>

14
00:01:40,996 --> 00:01:44,225
<i>Výprava
LEE Min-bog (AURA)</i>

15
00:01:44,836 --> 00:01:47,771
<i>Zvuk
KIM Sin-yong (LIVE)</i>

16
00:01:48,292 --> 00:01:51,389
<i>Střih KIM Sun-min</i>

17
00:01:53,636 --> 00:01:56,865
<i>Hudba KIM Jun-seok
CHOI Yong-rock (M&F)</i>

18
00:01:59,109 --> 00:02:02,338
<i>Zvukový poradce
CHOI Tae-young (LIVE TONE)</i>

19
00:02:04,005 --> 00:02:07,332
<i>Vizuální efekty
KIM Tae-hun (MIX)</i>

20
00:02:08,709 --> 00:02:11,938
<i>Ozvučení CHOI Moon-su</i>

21
00:02:14,469 --> 00:02:17,797
<i>Dobře, ještě kousek.
Výroba KIM Su-jin, YUN In-beom</i>

22
........