1
00:00:20,100 --> 00:00:21,200
Pane Castle,

2
00:00:21,200 --> 00:00:26,000
upozorňuji vás, že když se během svého
výzkumu pro novou knihu
po boku detektiva Beckettové zraníte,

3
00:00:26,000 --> 00:00:27,300
nemůžete žalovat město.

4
00:00:27,300 --> 00:00:29,700
Když vás postřelí,
nemůžete žalovat město.

5
00:00:29,700 --> 00:00:32,600
- Když vás zabijí..
- Moje neživé ostatky nemůžou žalovat město.

6
00:00:33,100 --> 00:00:34,900
Vaši pozůstalí, pane Castle.

7
00:00:35,300 --> 00:00:37,200
Musím čekat až to podepíše
nebo ho můžu zastřelit rovnou?

8
00:00:37,200 --> 00:00:40,400
Pane Castle, tyto dokumenty
jsou vážná věc.

9
00:00:40,400 --> 00:00:41,900
Možná byste se cítil lépe,

10
00:00:41,900 --> 00:00:44,000
kdybyste celou záležitost
probral se svým právníkem?

11
00:00:44,000 --> 00:00:46,700
Děláte si srandu?
Ten by mě to podepsat nenechal.

12
00:00:46,700 --> 00:00:49,300
Ale naštěstí jeho prací je
vysekávat mě z problémů,

13
00:00:49,300 --> 00:00:51,300
a ne bránit mi, abych
se do nich dostal.

14
00:00:52,200 --> 00:00:53,100
Beckettová.

15
00:00:54,100 --> 00:00:55,500
Jo. Kde?

16
00:00:56,100 --> 00:00:58,500
- Dobře, už jsem na cestě.
- Počkat. Kam to jdete?

17
00:00:58,800 --> 00:01:00,600
- Mám práci.
- Jakou? Máme případ?

18
00:01:00,600 --> 00:01:03,500
- Ne, já mám případ.
- Vy máte papírování.

19
00:01:07,000 --> 00:01:10,300
- Takže?
- Paní Rosenbergová, bytem 9-E

20
00:01:10,300 --> 00:01:11,900
Přišla si dát prádlo do sušičky.

21
00:01:11,900 --> 00:01:13,300
Byla obsazená.

22
00:01:13,700 --> 00:01:16,100
........