1
00:00:33,368 --> 00:00:36,286
Cyloni byli stvořeni lidmi.

2
00:00:37,789 --> 00:00:39,881
Vzbouřili se.

3
00:00:41,584 --> 00:00:43,643
Vyvinuli se.

4
00:00:44,629 --> 00:00:47,131
Vypadají a cítí jako lidé.

5
00:00:50,093 --> 00:00:52,970
Někteří jsou naprogramováni,
aby si mysleli, že jsou lidé.

6
00:00:54,347 --> 00:00:56,515
Existuje mnoho kopií.

7
00:00:57,809 --> 00:01:00,936
A mají Plán.

8
00:01:01,186 --> 00:01:04,296
PLÁN

9
00:01:15,702 --> 00:01:18,662
Dařilo se mi tu.
Díky za odhalení.

10
00:01:18,747 --> 00:01:20,956
Nedařilo se ti. Díky Bohu.

11
00:01:21,207 --> 00:01:22,458
Kdyby jsi vyhladil tuto flotilu,

12
00:01:22,542 --> 00:01:24,585
už vůbec bychom si
v očích našich rodičů

13
00:01:24,669 --> 00:01:26,003
nezasloužili odpuštění.

14
00:01:26,087 --> 00:01:28,589
Ne, dokázal bych,
že jsme nadřazení.

15
00:01:28,673 --> 00:01:32,342
Ne, ne, pochop, přišel jsem
na to co se nám nepovedlo.

16
00:01:32,427 --> 00:01:34,261
No, to nám opravdu pomůže

17
00:01:34,345 --> 00:01:37,806
když stojíme před
přechodovou komorou.

18
00:01:38,975 --> 00:01:41,143
- Ale stejně...
- Naše selhání je zřejmé.

19
00:01:41,227 --> 00:01:45,773
Stáli jsme lidem na krku a nepodařilo
se nám pořádně dupnout.

20
00:01:45,857 --> 00:01:46,899
To byla naše chyba.

21
00:01:46,983 --> 00:01:49,777
To jsi se tu ve flotile
ničemu nepřiučil?

22
00:01:49,861 --> 00:01:53,572
Protože já mezi
rebely na Caprice ano.

23
00:01:54,240 --> 00:01:57,576
........